Nỗ lực các giải pháp đảm bảo ổn định cung cầu thị trường thực phẩm

(TCT - online) - Dự báo tình hình sản xuất chăn nuôi những tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng và triển khai 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Chăn nuôi diễn ra ngày 17/7, đơn vị này nhận định sẽ phải nỗ lực điều hành đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy chăn nuôi phát triển, sớm đảm bảo cân đối cung cầu ổn định thực phẩm của thị trường trong nước.

Cục Chăn nuôi nhận định, mặc dù dịch bệnh tuy đang được kiểm soát tốt, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ, rủi ro cao gây phát sinh thêm nhiều chi phí đầu vào của sản xuất chăn nuôi, đặc biệt là trong bối cảnh nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, nhất là thịt lợn gia tăng sẽ là những thách thức đối với sản xuất chăn nuôi trong nước. Trong khi đó, dịch bệnh Covid 19 và biến đổi cực đoan của khí hậu cũng là những yêu tố bất ổn đối với ngành chăn nuôi.

Tuy nhiên xét về tổng thể thì chăn nuôi đang có nhiều thuận lợi hơn so với các khu vực kinh tế khác trong sản xuất nông nghiệp. Đó là, dịch bệnh, nhất là DTLCP đã được kiểm soát tốt hơn; không gian thị trường các sản phẩm chăn nuôi thuận lợi hơn, không chỉ trong nước mà còn trong xuất khẩu; có nhiều DN lớn, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp đang gia tăng quy mô và thay đổi phương thức đầu tư vào chăn nuôi hiệu quả hơn theo các chuỗi liên kết. Chưa kể, Luật Chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn, chính sách phát triển có hiệu lực trong năm 2020 sẽ là động lực lớn thúc đẩy phát triển ngành và sản xuất chăn nuôi trong nước…

Trên cơ sở đó, để đảm bảo tăng trưởng lĩnh vực chăn nuôi góp phần tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp năm 2020, Cục Chăn nuôi đặt ra kế hoạch phát triển 6 tháng cuối năm 2020 so với cùng kỳ 2019, đó là sản lượng thịt lợn năm 2020 tăng từ 15-17%; gia cầm: tăng 13-15% về sản lượng thịt, tăng 12-13% về sản lượng trứng; đàn bò: tăng5-6%% về sản lượng thịt, tăng 9-10% sản lượng sữa.

Sản xuất thức ăn chăn nuôi dự kiến đạt sản lượng 6 tháng cuối năm khoảng 10,55 triệu tấn, tăng 11,4 % so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng sản lượng cả năm 2020 đạt 20,5 triệu tấn, tăng 8,2 % so với năm 2019, trong đó thức ăn cho lợn chiếm 53%, cho gia cầm 43%, loại khác khoảng 4%. 

Với những mục tiêu cụ thể, định hướng giải pháp trong 6 tháng cuối năm mà ngành chăn nuôi hướng tới là tiếp tục chỉ đạo phát triển sản xuất đạt mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch năm 2020 góp phần đảm bảo tăng trưởng chung ngành nông nghiệp, ổn định thị trường, phát triển chăn nuôi bền vững.

Theo đó, Cục Chăn nuôi sẽ trình Bộ trưởng trình Chính phủ phê duyệt nội dung Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chăn nuôi; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thiện, trình phê duyệt Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong chăn .

Với chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040, Cục sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm hoàn thiện thủ tục để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040 trong tháng 8/2020; khẩn trương trình Bộ phê duyệt giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan chủ trì xây dựng Đề án gửi Cục Chăn nuôi tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt nội dung chi tiết 04 đề án nhằm cụ thể hóa tạo nguồn lực để triển khai thực hiện mục tiêu của Chiến lược đề ra.

Nhằm đảm bảo chăn nuôi lợn ổn định và phát triển, cân đối nhu cầu thực phẩm trong nước, Cục Chăn nuôi sẽ phối hợp với Cục Thú y và các địa phương tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh LMLM...Đồng thời đẩy mạnh công tác tái đàn khôi phục phát triển đàn lợn trong sản xuất không chỉ ở các cơ sở chăn nuôi trang trại, công nghiệp mà còn phải rất chú ý khôi phục đàn lợn ở khu vực các hộ chăn nuôi chuyên nghiệp nếu đảm bảo điều kiện chăn nuôi ATSH.

Trong đó tập trung chỉ đạo phổ biến rộng các giải pháp chăn nuôi ATSH kết hợp sử dụng hợp lý các chế phẩm vi sinh tăng cường sức đề kháng chống chịu dịch bệnh nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho đàn lợn. Ngoài ra, đảm bảo tăng nguồn cung con giống phục vụ nhu cầu sản xuất thông qua khuyến khích các biện pháp tăng nhanh đàn giống bố mẹ và con thương phẩm, trong đó có cả biện pháp chọn lọc cái thương phẩm có ngoại hình phù hợp (như không quá béo, mông hơi lép, sạch bệnh...) để đưa vào nuôi hậu bị, chọn nái bố mẹ. Ngoài biện pháp nhập khẩu lợn giống các loại, có thể khuyến khích biện pháp nhập khẩu lợn thương phẩm ở các độ tuổi về nuôi thịt nếu đáp ứng yêu cầu an toàn dịch bệnh.

Đối với gia cầm, Cục Chăn nuôi sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì tốc độ tăng trưởng cao sản xuất chăn nuôi gia cầm thịt và trứng đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người tiêu dùng và giá cả phù hợp cho người chăn nuôi. Trong khi đó, đối với gia súc ăn cỏ, duy trì mức tăng trưởng cao đối với chăn nuôi trâu, bò thịt và bò sữa, bằng các giải pháp cải tạo con giống kết hợpvới mô hình nuôi chăn nuôi an toàn sinh họcvà vỗ béo trâu, bò.

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn chuyển đổi các hộ nuôi lợn không đáp ứng yêu cầu kiểm soát Dịch tả lợn Châu Phi sang chăn nuôi trâu, bò thịt, nuôi dê hoặc nuôi thỏ đảm bảo nhu cầu việc làm, thu nhập cho người chăn nuôi và đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng.

Bài, ảnh: Tiến Dũng 

Tin mới

Các tin khác