Tăng thời hạn cho vay vốn đối với hộ mới thoát nghèo lên tới 10 năm

(TCT online) - Đề xuất này vừa được Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Theo quy định tại quyết định 28, thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 5 năm. Tuy nhiên, để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, dự thảo lần này đã đề xuất: "Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 10 năm”. Như vậy, thời hạn cho vay được đề xuất tăng lên gấp đôi, từ 5 năm lên tới 10 năm.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021.

Gửi bình luận


Mã bảo mật