Khẩn trương rà soát 14 vùng nuôi cá tra để “rộng cửa” xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

(TCT - online) - Đây là một trong những nội dung trọng tâm được đề cập đến tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) diễn ra ngày 14/7 tại Hà Nội.

Theo Tổng cục Thủy sản, đơn vị này đã và đang phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, rà soát 14 vùng nuôi cá tra của 13 DN chế biến xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ tại 7 địa phương trọng điểm nuôi cá. Với những khuyến cáo của đoàn kiểm tra, hiện các DN đang trong quá trình khẩn trương khắc phục các hạn chế, tồn tại.

Cùng với đó, Tổng cục Thủy sản cũng hướng dẫn Sở NN&PTNT các tỉnh, có khu vực nuôi cá tra xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, chuẩn bị tốt các nội dung làm việc với đoàn thanh tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong thời gian tới đây.

Liên quan đến công tác khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo (IUU), thời gian qua, Tổng cục Thủy sản đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU trình Ban bí thư Trung ương đảng chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác IUU cũng như hối hợp với Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ NN&PTNT ban hành Chương trình triển khai văn bản chỉ đạo của Ban bí thư. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến của các đơn vị để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của TTCP về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp không khai báo, không theo quy định và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Trong những tháng cuối năm, Tổng cục Thủy sản tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai có hiệu quả các giải pháp, kế hoạch về chống khác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định cũng như tham mưu Bộ NN&PTNT tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam trong chống khai thác IUU; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật cho ngư dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chống khai thác IUU cũng như chuẩn bị kế hoạch, nội dung tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC sang Việt Nam lần thứ tư.

Tin, ảnh: Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật