Luật DN 2020 chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng DN.

(TCT - online) - Sáng 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 10 đạo luật đã được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, trong đó có Luật Doanh nghiệp.

Chia sẻ với báo chí về sự kiện này, Ths Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) nhận định, Luật DN 2020 có nhiều thay đổi toàn diện và tích cực đối với cộng đồng DN.

Theo Ths Phan Đức Hiếu, Luật DN số 59/2020/QH14 thay thế Luật DN số 68/2014/QH13 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, được soạn thảo dựa trên nguyên tắc và mục tiêu nhằm nâng cao khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị DN để đạt chuẩn mực của thông lệ và phổ biến của khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh theo mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra là thuộc nhóm các nước ASEAN -4.

Luật DN dự kiến có 5 thay đổi và có tác động tích cực đến thúc đẩy phát triển DN và thu hút vốn đầu tư. Thay đổi đầu tiên, theo Ths Phan Đức Hiếu, đó là cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký, gia nhập thị trường của DN. Luật DN 2020 đã bãi bỏ các thủ tục thông báo mẫu dấu, DN có thể sử dụng con dấu “số” thay cho con dấu “truyền thống”, thiết lập cơ chế đăng ký DN qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử, mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy như hiện nay.

Thay đổi quan trọng thứ 2, đó là nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị DN và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Theo đó, Luật DN 2020 mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình; hạn chế người quản lý hoặc cổ đông lớn lạm dụng địa vị, quyền hạn hây thiệt hai cho công ty và cổ đông nhỏ; bổ sung các quy định về quản trị công ty cổ phần theo thông lệ quốc tế về quản trị DN.

Thay đổi thứ 3 là nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động của DN có sở hữu nhà nước. Luật DN 2020 sửa đổi khái niệm DNNN để xác định rõ loại DN mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và DNNN sở hữu hơn 50% đến dưới 100% vốn điều lệ để có cách thức và phương thức quản lý, qua đó giám sát, bổ sung quy định kiểm soát, chống xung đột lợi ích và đảm bảo tính minh bạch hóa, công khai hóa thông tin của DN có sở hữu nhà nước.

Thứ 4, Luật DN 2020 thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh. Về điểm này, Ths Phan Đức Hiếu cho rằng, Luật DN 2020 đã bổ sung quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVRD) đa dạng hóa thêm sản phẩm giao dịch cho thị trường chứng khoán. Đồng thời, giúp các DN, đặc biệt là các DN kinh doanh ngành nghề hạn chế sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, có cơ hội lớn hơn trong thu hút vốn từ nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài.

Cuối cùng, Ths Phan Đức Hiếu cho rằng, Luật DN 2020 tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán DN thông qua việc đảm bảo tương thích với Luật Cạnh tranh 2018, bổ sung quy định về chuyển đổi DN tư nhân thành Công ty cổ phần, thay vì chỉ được chuyển đổi thành công ty TNHH như quy định hiện hành.

Ths Phan Đức Hiếu đánh giá, trên cơ sở tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả và tác động tốt của các cải cách trong các Luật DN 2000, 2005, 2014 trong hiện thực hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh trong ngành nghề mà pháp luật không cấm hoặc không hạn chế, Luật DN lần này được kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh mẽ chất lượng quản trị nói riêng và DN nói chung, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh DN và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bài, ảnh: Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật