Thu ngân sách khó khăn nhưng vẫn đảm bảo trả nợ đúng hạn, đầy đủ

(TCT Online) - Theo đánh giá của Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, mặc dù dịch Covid-19 đã tác động tới thu-chi NSNN, nhưng công tác trả nợ vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng hạn theo cam kết, góp phần củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia.

 

Huy động vốn và trả nợ với chi phí thấp

 

Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại cho biết, từ đầu năm đến 10/6, vay trong nước của Chính phủ toàn bộ từ phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) với tổng khối lượng 76.783 tỷ đồng, tương đương 25% kế hoạch năm. Về vay nước ngoài, Bộ Tài chính thực hiện ký kết 5 hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài với tổng trị giá 533,2 triệu USD, gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2019. Công tác trả nợ của Chính phủ vào khoảng 171.474 tỷ đồng, bằng 46,8% kế hoạch, trong đó trả nợ trong nước là 129.938 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41.536 tỷ đồng. Ước dư nợ Chính phủ khoảng 2.882,2 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ trong nước của Chính phủ khoảng 1.793,9 nghìn tỷ đồng, nợ nước ngoài khoảng 1.088,2 nghìn tỷ đồng.

 

Các khoản nợ của Chính phủ đều được đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Mặt khác, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị “hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới”, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã không cấp mới bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài. Nhờ đó, ước thực hiện dư nợ bảo lãnh Chính phủ đã giảm 7,4% so với dư nợ đầu năm, trong đó nợ trong nước giảm 10,4% và nợ nước ngoài giảm 5,1%.

 

Với những kết quả này, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đánh giá, công tác quản lý nợ công và huy động vốn vay, trả nợ đã được thực hiện theo đúng nghị quyết của Quốc hội với chi phí thấp gắn liền với mức độ rủi ro hợp lý cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Công tác trả nợ được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ, đúng hạn cam kết, giữ uy tín của Chính phủ. Bộ Tài chính đã điểu chỉnh cơ cấu và khối lượng vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn cũng như điều kiện thị trường. Nếu như những tháng đầu năm nhu cầu chi chưa cao, Bộ Tài chính đã điều chỉnh giảm khối lượng huy động, thì từ giữa tháng 3 khi nhu cầu vốn tăng, Bộ Tài chính đã tăng khối lượng huy động TPCP nhưng đi kèm lãi suất giảm tại tất cả loại kỳ hạn, góp phần giảm chi phí huy động vốn cho NSNN và giảm rủi ro thanh khoản và tái cấp vốn của danh mục nợ. Bộ Tài chính cũng đã triển khai có hiệu quả công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia trong bối cảnh dịch Covid-19 làm 90 quốc gia bị các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hạ bậc hoặc xem xét hạ bậc, hoặc điều chỉnh triển vọng…

 

“Kịch bản xấu nhất”, thì nợ công vẫn dưới mức cho phép

 

 Nghị Quyết 01/NQ-CP, Chính phủ đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2020 nợ công khoảng 54,3% GDP, nợ Chính phủ 48,5% GDP. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ đề ra kịch bản tăng trưởng kinh tế mục tiêu cao nhất là 5-5,2%; kịch bản thứ 2 là tăng trưởng khoảng 4,5% và thấp nữa là 3,6%.  Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản ngân sách, nợ công tương ứng nhằm đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và phòng chống dịch. Theo đó, theo tính toán sơ bộ của Bộ Tài chính, nếu tăng trưởng 5-5,2% thì nợ công tăng 54,6% GDP. Kịch bản xấu thì nợ công tăng lên khoảng 56,4% GDP (Quốc hội cho phép dưới 65% GDP).

 

Để góp phần thực hiện mục tiêu, chủ trương, giải pháp về quản lý nợ công, từ nay đến cuối năm, ngoài việc chủ động triển khai công tác huy động vốn vay nợ công, nợ của Chính phủ theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bám sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế để chủ động phân tích, đánh giá và cập nhật các chỉ tiêu ngân sách và bội chi, kế hoạch vay trả nợ và các chỉ tiêu an toàn nợ để kịp thời báo cáo Quốc hội, Chính phủ đưa ra các biện pháp điều hành chính sách phù hợp, đảm bảo an toàn bền vững nợ. 

 

Theo đại diện Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong bối cảnh thị trường vốn trong nước và quốc tế tiếp tục bất lợi, cần tính toán phương án huy động tối đa nguồn lực từ các quỹ dự trữ tài chính, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, quỹ dự trữ ngoại hối và các nguồn hợp pháp khác để giảm áp lực vay vốn của Chính phủ, giảm áp lực lên nợ công và nghĩa vụ trả nợ. Đồng thời đa dạng hóa công cụ nợ như phát hành TPCP kỳ hạn ngắn dưới 5 năm, đa dạng hóa hình thức vay với các nhà tài trợ nước ngoài... hay điều hành khối lượng và lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp với nhu cầu cân đối của NSNN, tiến độ sử dụng vốn vay và tồn ngân quỹ nhà nước. Chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương tích cực triển khai xây dựng các đề án kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình Chính phủ báo cáo Quốc hội; đề án Chiến lược nợ công giai đoạn 2021-2030 trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2021.

 

Về huy động vốn trong nước, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phấn đấu phát hành đạt kế hoạch huy động vốn TPCP theo kế hoạch từ đầu năm. Muốn vậy, có thể sẽ phải phát hành trái phiếu ngắn hạn dưới 5 năm và dự kiến lãi suất TPCP bình quân có thể sẽ tăng khoảng so với năm 2019. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ thị trường TPCP, tiến độ giải ngân vốn đầu tư và kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương để tổ chức huy động vốn phù hợp, tập trung vào phương thức đấu thầu với TPCP loại kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường vốn trong nước, thị trường TPCP cả về chiều rộng và chiều sâu theo hướng đa dạng hóa công cụ nợ và cơ sở nhà đầu tư, ưu tiên phát triển nhà đầu tư dài hạn và thu hút sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn, thị trường trái phiếu...Riêng về vay nước ngoài, Bộ Tài chính sẽ tiếp cận đàm phán một số khoản vay có chi phí thấp từ các tổ chức quốc tế, góp phần giảm áp lực vay trong nước.

 

Hương Quỳnh

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật