Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

(TCT Online) - Sáng 8/6, ngày làm việc đầu tiên trong đợt họp tập trung của Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,62% tổng số đại biểu Quốc hội. 

Trình bày dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ áp dụng toàn bộ nội dung của hiệp định, trong đó áp dụng trực tiếp các quy định của Hiệp định tại Phụ lục 2 kèm theo nghị quyết này; áp dụng các quy định của Hiệp định tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết này cho đến ngày Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành. 

Đồng thời, áp dụng hiệp định với Vương quốc Anh trong thời gian từ ngày hiệp định có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 (có thể gia hạn đến 24 tháng theo thỏa thuận giữa Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu về việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu).   

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo thẩm quyền tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật tại phụ lục 4 kèm theo nghị quyết này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để tự mình, hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, thực hiện có hiệu quả và theo đúng lộ trình các cam kết của hiệp định.

Nghị quyết giao Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệp định; phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện; chuẩn bị nguồn lực để bảo đảm tận dụng và phát huy các cơ hội, lợi thế mà hiệp định đem lại; xây dựng, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và xử lý những tác động bất lợi có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hiệp định…

Các bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn hiệp định và thông báo thời điểm hiệp định có hiệu lực với Việt Nam.

Minh Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật