FDI tháng 5: cả xuất, nhập khẩu và gọi vốn đều co lại

(TCT online) - Thực trạng này vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra trong Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2020. Theo đó, tính đến 20/5/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt 13,89 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ 2019.

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu như trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI đã tăng trở lại, sau khi giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm, thì bước sang tháng 5 xuất khẩu của khu vực này đã bất ngờ giảm cả về giá trị so với cùng kỳ cũng như tỷ trọng trong kim ngạch xuất khẩu cả nước. Xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 66,06 tỷ USD, bằng 93,1% so với cùng kỳ, chiếm 66,5%kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 65,37 tỷ USD, bằng 93,3% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 65,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 5 tháng đầu năm 2020.
Cùng xu hướng này, nhập khẩu của khu vực FDI cũng chỉ đạt 55,54 tỷ USD, bằng 95,7% so cùng kỳ và chiếm 57% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Mặc dù vậy,  tính chung 5 tháng đầu năm 2020, khu vực FDI vẫn xuất siêu 10,5 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 9,8 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 8,6 tỷ USD của khu vực trong nước, giúp cả nước xuất siêu 1,88 tỷ USD.
Những số liệu trên cho thấy, dù Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, song tác động của đại dịch này vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, cho dù khu vực FDI vẫn xuất siêu 10,5 tỷ USD và góp phần thặng dư cán cân thương mại cả nước, song kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn giảm so với cùng kỳ.
Không chỉ có vậy, tình hình đăng ký đầu tư cũng không mấy khả quan, khi đến 20/5/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài chỉ đạt 13,89 tỷ USD, bằng 83% so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, dù vốn đăng ký cấp mới và vốn điều chỉnh tăng hơn so với cùng kỳ, song vốn góp của các nhà đầu tư nước ngoài theo phương thức GVMCP vẫn tiếp tục giảm mạnh, làm giảm tổng vốn đầu tư thu hút được trong 5 tháng đầu năm. Riêng trong tháng 5 năm 2020, cả nước chỉ thu hút được 1,55 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (thấp hơn nhiều so với mức 3,78 tỷ USD trong tháng 4/2020), bằng 72,4% so với mức vốn đầu tư thu hút được trong cùng kỳ năm 2019, chiếm 11,2% tổng vốn đầu tư trong 5 tháng đầu năm, bằng 41,1% so với tháng 4, bằng 74,6% tháng 3 và tăng 36,3% so với tháng 2/2020.
Tuy nhiên, nếu xét về giá trị, vốn đăng ký 5 tháng năm 2020 vẫn tăng so với cùng kỳ các năm 2016-2018 (tăng 40,3% so với năm 2018, 11,5% so với năm 2017 và 36,7% so với năm 2016). Trong đó, có 1.212 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 10,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt 7,44 tỷ USD (tăng 15,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019). Vốn đầu tư tăng là do trong 5 tháng đầu năm có dự án Nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư là 4 tỷ USD, chiếm 53,8% tổng vốn đăng ký mới. Dự án lớn đã đẩy quy mô dự án bình quân tăng hơn so với cùng kỳ, từ 4,7 triệu USD năm 2019 lên 6,1 triệu USD trong năm 2020. 
Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn này có 436 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (giảm 13,7% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 3,45 tỷ USD (tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2019). Vốn điều chỉnh trong 5 tháng tăng do có Dự án tổ hợp hoá dầu Miền Nam Việt Nam tại Bà Rịa - Vũng Tàu (Thái Lan) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD; có 3.528 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (tăng 11,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp 2,99 tỷ USD (bằng 39,1% so với cùng kỳ). Mặc dù số lượt góp vốn, mua cổ phần tăng, song quy mô góp vốn nhỏ, bình quân chỉ có 0,85 triệu USD/ lượt góp vốn, nhỏ hơn nhiều so với quy mô bình quân trong 5 tháng đầu năm 2019. Cơ cấu giá trị góp vốn, mua cổ phần trong tổng vốn đầu tư đăng ký cũng giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2019 (từ 45,7% trong 5 tháng năm 2019 xuống 21,5% trong 5 tháng năm 2020).
Nguyên nhân là do đại dịch Covid-19 đã có những tác động tiêu cực tới nền kinh tế thế giới, trong đó các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã bị đình trệ, nhiều DN rơi vào tình cảnh khó khăn. Vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài tiếp tục giảm trong 5 tháng đầu năm, chỉ bằng 91,8% so với cùng kỳ, song mức độ giảm đang giảm dần. Cạnh đó, việc đi lại của các nhà đầu tư cũng như các quyết định đầu tư mới và mở rộng quy mô dự án đầu tư nước ngoài vẫn còn bị ảnh hưởng. Số dự án mới và điều chỉnh vốn đều giảm so với cùng kỳ. Mặc dù vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn tăng lên, song chủ yếu tăng là nhờ các dự án lớn, đã được nộp hồ sơ và đàm phán trong một thời gian dài trước đó. Nếu không tính các dự án lớn trên tỷ USD thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2020 chỉ bằng 66% so với cùng kỳ năm 2019.
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, trong giai đoạn này, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 6,88 tỷ USD, chiếm 49,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 3,92 tỷ USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực bán buôn bán lẻ, hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đăng ký 945 triệu USD và 801 triệu USD.
Theo đối tác đầu tư, đã có 96 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 5,31 tỷ USD, chiếm 38,2% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Thái Lan đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,45 tỷ USD, chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư. Trung Quốc đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,27 tỷ USD, chiếm 9,1% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... Nếu xét theo số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 325 dự án, Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 176 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 133 dự án, Hồng Kông đứng thứ tư với 113 dự án;…
Theo địa bàn đầu tư, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 57 tỉnh, thành phố, trong đó Bạc Liêu vẫn tiếp tục dẫn đầu với 01 dự án lớn có vốn đầu tư 4 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký đạt 1,9 tỷ USD, chiếm 13,9% tổng vốn đầu tư. TP Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 1,6 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, Hà Nam, Bình Dương... Nếu xét theo số lượng dự án thì TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 450 dự án, Hà Nội đứng thứ hai với 258 dự án, Bắc Ninh đứng thứ ba với 78 dự án,… Tính đến ngày 20/5/2020, vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 6,7 tỷ USD, bằng 91,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật