Hà Nội: Kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ

(TCT online) - Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Hà Nội trong 5 tháng qua đạt 5,339 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2,971 tỷ USD, giảm 7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,368 tỷ USD, giảm 10,5%. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước là: Hàng gốm sứ tăng 14,1%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 18,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 0,1%; hàng hóa khác tăng 15,3%. 
 
 
Cùng thời gian trên, Thành phố đã thu hút 1,045 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, gồm 255 dự án được cấp mới với số vốn đăng ký 327 triệu USD; 63 lượt dự án tăng vốn với số vốn bổ sung 378 triệu USD; 468 lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần đạt 340 triệu USD. Chia theo lĩnh vực thì kinh doanh bất động sản và xây dựng đạt 378 triệu USD, chiếm 36,1% tổng số vốn đăng ký; thương mại, dịch vụ đạt 411 triệu USD, chiếm 39,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 192 triệu USD, chiếm 18,4%; nông, lâm nghiệp đạt 1,7 triệu USD, chiếm 0,2%.
            Thái Dương
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật