Nhập khẩu linh kiện ô tô sẽ được ưu đãi thuế suất 0%

(TCT online) - Đây là nội dung mới vừa được Chủ phủ ban hành tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020.

Trong đó, quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được để sản xuất, gia công (lắp ráp) các sản phẩm hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô (sản phẩm CNHT ô tô).
Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, DN sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô phải đáp ứng các điều kiện sau: có hợp đồng mua bán sản phẩm CNHT ô tô với các DN sản xuất, lắp ráp xe ô tô có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công thương cấp; giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký DN hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ mục tiêu dự án hoặc ngành nghề kinh doanh trong đó có sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) và máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất, gia công (lắp ráp) trên lãnh thổ Việt Nam.
Cùng các điều kiện trên, DN sản xuất, lắp ráp ô tô tự sản xuất, gia công (lắp ráp) linh kiện, phụ tùng ô tô còn phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ô tô do Bộ Công Thương cấp và nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện: nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô có tên trong danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tại mục IV phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được do DN quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu... 
Nếu DN đáp ứng các quy định trên và các quy định khác tại nghị định này thì được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô trong kỳ xét ưu đãi.
Theo Nghị định này, kỳ xét ưu đãi thuế tối đa không quá 6 tháng tính từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hoặc từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2020.
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật