Lộ trình áp dụng cửa khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất

(TCT online) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 09/2020/TT-BTC quy định về lộ trình áp dụng của khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi hàng kho ngoại.

Theo đó, từ 00h00 ngày 1/1/2021, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các của khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biến giới đất liền. Quy định này cũng được áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2020
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật