Ban hành quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

(TCT online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia.

Theo đó, ngooài việc phải đảm bảo nguyên tắc được quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng, bảo đảm bí mật, an toàn, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định..., thì kho xăng dầu dự trữ quốc gia còn phải đáp ứng 4 yêu cầu. Cụ thể:
Kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, có công nghệ bảo quản tiên tiến, trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết để thực hiện cơ giới hóa, tự động hóa việc nhập, xuất, bảo quản xăng dầu dự trữ quốc gia. Cạnh đó, kho xăng dầu dự trữ quốc gia phải được tổ chức bảo vệ chặt chẽ, an toàn, bí mật theo quy định của pháp luật; trang bị đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cần thiết cho quan sát, giám sát, phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng, mất mát và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại đến xăng dầu dự trữ quốc gia.
Căn cứ quy hoạch kho xăng dầu dự trữ quốc gia đã được phê duyệt, Thủ trưởng bộ, ngành quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia huy động tổ chức, DN, cá nhân đầu tư xây dựng kho dự trữ quốc gia theo tiêu chuẩn đã được quy định tại Điều 62 Luật Dự trữ quốc gia để đơn vị dự trữ quốc gia thuê hoặc nhận hợp đồng thuê bảo quản. Đối với kho xăng dầu dự trữ quốc gia thuê của các tổ chức, DN thì phải phù hợp với quy hoạch và tiêu chuẩn kho dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.
NTK
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật