DN bảo hiểm vi phạm về bán bảo hiểm xe máy sẽ bị xử phạt

(TCT Online)- Xung quanh việc bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thời gian qua, ngày 20/5 Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có Công văn 189/QLBH-PNT gửi DN bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó khẳng định, nếu các DN để ra sai phạm sẽ bị xem xét xử phạt theo quy định.

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhận được phản ánh về việc một số DN bảo hiểm phi nhân thọ có dấu hiệu bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới không tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

 

Do đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các DN chủ động kiểm tra, rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm tiến hành chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Cùng với đó, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cũng yêu cầu các DN đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm và giải thích rõ về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.

 

Trường hợp các DN bảo hiểm vi phạm, tùy theo mức độ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Nghị định số 98/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số và Nghị định số 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

 

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật