Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đăng báo cáo kiểm toán 2019

(TCT online) - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đăng báo cáo kiểm toán 2019

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa từ Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng, theo quyết định số 51-2000/QĐTTg ngày 03/05/2000 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của HĐQT - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

 
Công ty trân trọng thông báo!

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật