Dịch vụ trên địa bàn Hà Nội tăng thấp

(TCT online) - Trong quý I-2020, doanh thu của khu vực dịch vụ trên địa bàn Hà Nội tăng 3,2% so cùng kỳ năm trước (Quý I/2019 tăng 7,1%), đóng góp 2,12 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn. 
 
 
Trong đó, ngành bán buôn, bán lẻ mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các hệ thống cửa hàng bán lẻ vắng khách hơn nhưng do nhu cầu hàng hóa thiết yếu tăng và người dân tăng lượng mua cho mỗi lần mua sắm, đồng thời các cơ sở kinh doanh cũng đẩy mạnh hình thức thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến (Doanh thu từ thương mại điện tử của một số đơn vị tăng từ 20-30%) đã góp phần duy trì mức tăng trưởng. Giá trị tăng thêm ngành bán buôn, bán lẻ quý I tăng 7,1%, đóng góp 0,71 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Ngành thông tin, truyền thông quý I tiếp tục đạt mức tăng trưởng 7,65%.
 
Các ngành vận tải, kho bãi, khách sạn nhà hàng, du lịch, vui chơi giải trí bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Trong đó, giá trị tăng thêm ngành vận tải, kho bãi giảm 5,15% so với cùng kỳ năm trước (Quý I-2019 tăng 9,93%), làm giảm 0,39% điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm trên địa bàn Hà Nội. Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 21,77% (Quý I-2019 tăng 4,62%), làm giảm 0,59 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Hoạt động nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 7,41% (Quý I-2019 tăng 7,44%), làm giảm 0,05 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (trong đó doanh thu từ du lịch, lữ hành chiếm 25%) giảm 5,95% (Quý I-2019 tăng 4,03%). 
 
Các ngành còn lại như tài chính, ngân hàng; kinh doanh bất động sản; khoa học công nghệ; quản lý Nhà nước; an ninh quốc phòng; dịch vụ khác… duy trì tốc độ tăng trưởng, tuy nhiên nhìn chung mức tăng thấp hơn cùng kỳ năm trước.
Thái Dương
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật