Doanh nghiệp thành lập mới tăng 9,1%

(TCT online) - Theo Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 17,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 220 nghìn tỷ đồng;  tăng 9,1% về số doanh nghiệp, nhưng giảm 11,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 
 
 
Nếu tính cả 421 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 5,7 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2020 là 641 nghìn tỷ đồng, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Bên cạnh đó, có 11,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng lên 29,4 nghìn doanh nghiệp. 
Thái Dương
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật