Đến năm 2025, Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM phấn đấu doanh thu đạt 55.170 tỷ đồng

(TCT online) - Ngày 27/2, tại TP HCM, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và đặt ra mục tiêu phấn đấu tổng doanh thu đạt 55.170 tỷ đồng trong nhiệm kỳ này. 
 
 
Thông tin tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy và Ban điều hành công ty đã tập trung chỉ đạo đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra hằng năm. Trong đó, tổng doanh thu (gồm VAT) đạt 38.873 tỷ đồng, so với chỉ tiêu tăng 4.809 tỷ đồng đạt tỷ lệ 114,12%, riêng doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính là 37.707 tỷ đồng, chiếm 97% tổng doanh thu, chi trả thưởng 17.877 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 5.443 tỷ đồng, so với chỉ tiêu tăng 1968 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 156,64%; tổng nộp ngân sách nhà nước 14.334 tỷ đồng, so với chỉ tiêu tăng 4.212 tỷ đồng, đạt 141,60%. 
 
 
Về phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết được thông qua tại Đại hội xác định, tiếp tục xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên. Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo công ty phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị hàng năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên và người lao động. Phấn đấu tổng doanh thu (gồm VAT) đạt 55.170 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 18.414 tỷ đồng; các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm như: doanh thu tối thiểu 5%, lợi nhuận tối thiểu 3%, nộp ngân sách tối thiểu 4%. 
 
 
Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP HCM đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Công ty Xổ số kiến thiết TP HCM và nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, Đảng bộ công ty cần chú ý đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và các giải pháp về xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; coi trọng chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm đồng thời phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Đảng bộ, chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong công ty, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 
Trong khuôn khổ Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Với kết quả, ông Đỗ Quang Vinh, Tổng Giám đốc công ty tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM nhiệm kỳ mới. 
Đức Mỹ
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật