Xuất nhập khẩu NLTS biến động mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

(TCT online) Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) cả nước trong 2 tháng đầu năm ước đạt gần 9,7 tỷ USD và có nhiều biến động trong cán cân thương mại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 6,7%; xuất siêu 1,02 tỷ USD (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước).

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu NLTS trong tháng 2 ước đạt 2,57 tỷ USD, tăng 33,6% so với tháng 02/2019 nhưng lại giảm 7,0% so với tháng 01/2020; trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính đạt gần 1,3 tỷ USD, lâm sản chính đạt gần 739 triệu USD, thủy sản đạt 440 triệu USD và chăn nuôi đạt 32 triệu USD. Lũy kế 2 tháng, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 5,34 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nhóm nông sản chính ước đạt 2,5 tỷ USD, giảm 4,3%; lâm sản chính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 10,2%; thủy sản ước đạt 932 triệu USD, giảm 15,9%; chăn nuôi ước đạt 74 triệu USD, giảm 9,6%.

Một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là gạo và sắn đều tăng cả lượng và giá trị xuất khẩu; gạo XK đạt 890 nghìn tấn (tăng 27,0%), giá trị XK đạt 410 triệu USD (tăng 32,6%); XK sắn đạt 130 nghìn tấn (tăng 40,1%), giá trị 27 triệu USD (tăng 69,8%); XK lâm sản chính tiếp tục tăng cao, trong đó XK gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,53 tỷ USD (tăng 10,1%); mây tre, cói, thảm đạt 84 triệu USD (tăng 24,2%).

Tuy nhiên, trong 2 tháng đầu năm, khá nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm kim ngạch, giảm nhiều nhất là quế (đạt 11 triệu USD, giảm 39,0%), tiếp theo là cá tra (đạt 226 triệu USD, giảm 27,4%); hạt điều (84 triệu USD, giảm 17,4%); cao su (256 triệu USD, giảm 16,1%), rau quả (513 triệu, giảm 11,9%)...Nguyên nhân chính là do tháng 1 là tháng Tết; thêm vào đó Trung Quốc là thị trường chính NK các mặt hàng này và giá xuất khẩu bình quân một số mặt hàng giảm so với năm ngoái.

Về thị trường xuất khẩu, có 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng NLTS chính của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2020 là Trung Quốc (chiếm thị phần 23,8%; giảm 3,7 điểm % so với tỷ trọng năm 2019), giá trị giảm 15,3% so với cùng kỳ 2019), Mỹ (chiếm thị phần 23,8% (tăng 1,2 điểm % so với năm 2019), giá trị tăng 15,8%); EU (chiếm thị phần 12,2%, giá trị giảm 11,7%), ASEAN (chiếm thị phần 9,7%, giá trị giảm 0,3%).

Tính chung 2 tháng, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng NLTS ước khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng NLTS chính ước đạt 3,45 tỷ USD, giảm 10,2%. Trong đó, phân bón giảm tới 32,9% (phân SA giảm 60,4%, DAP giảm 64,8%), thuốc trừ sâu giảm 21,7%, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch viêm phổi Covid-19 khiến Trung Quốc - thị trường chính cung cấp các sản phẩm NLTS nhập khẩu cho Việt Nam, phải đóng cửa biên giới và hạn chế các hoạt động xuất nhập khẩu của nước này.

Tiến Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật