Năm 2019, cổ phần hóa DNNN không đạt mục tiêu

(TCT Online) - Ngày 10/12, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về “Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN năm 2019”.
 
Theo báo cáo, trong năm 2019 có 9 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, tuy nhiên trong đó chỉ có 3 DN thuộc danh mục theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg. 
 
Lũy kế giai đoạn 2016 – 2019, đã có 168 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 168 DN đã cổ phần hóa chỉ có 36/168 thuộc danh mục 128 DN cổ phần hóa theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, đạt 28% kế hoạch. Số DN còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch tính đến hết năm 2020 là 92.
  
Với kết quả này, Bộ Tài chính đánh giá, tiến độ cổ phần hóa các DN còn chậm, không đạt được kế hoạch đề ra. 
 
Tin, ảnh: Hương Quỳnh
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật