Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn

(TCT online) - Ngày 6/12 tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển DNNVV và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). 
 
 
Theo đó, BIDV sẽ thẩm định các hồ sơ đề nghị vay vốn của DN, sau đó chuyển sang quỹ để xem xét, thực hiện việc cho vay. Nguồn vốn hỗ trợ sẽ dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, DN tham gia chuỗi giá trị đáp ứng quy định tại điều 6 và Điều 23 Nghị định số 39/2019/ NĐ-CP của Chính phủ. 
 
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của quỹ khi có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, bảo đảm đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Còn DNNVV tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn khi có dự án sản xuất kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với DN khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng sử dụng thương hiệu vùng; DNNVV tham gia chuỗi giá trị được vay vốn khi đáp ứng có dự án khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác với DN trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. 
 
Lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 4,16%/năm, lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn là 6,0%/năm. Trong đó, mức cho vay đối với mỗi dự án tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự án. Thời hạn cho vay không quá 7 năm. Thời hạn ân hạn cho một dự án vay vốn trung và dài hạn tối đa là 2 năm.
 
Bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Quỹ phát triển DNNVV cho biết, DNVVN được vay vốn của quỹ với mức lãi suất thấp hơn của các ngân hàng thương mại và không thay đổi trong thời hạn vay vốn. Quy trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn được thực hiện công khai, thuận tiện. Bên cạnh đó DN được tham gia các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực do quỹ tổ chức.
 
Ông Lê Việt Cường, đại diện BIDV cho biết, không chỉ là ngân hàng thương mại đầu tiên của Việt Nam ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Quỹ phát triển DNVVN, BIDV còn là ngân hàng triển khai tốt nhất nguồn vốn hỗ trợ cho quỹ với thị phần giải ngân chiếm tới 55% số vốn đã giải ngân.        
Thái Dương

Gửi bình luận


Mã bảo mật