Tập trung thúc đẩy khởi nghiệp

(TCT online) - Ngày 2/12, Báo Diễn đàn DN thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia 2019 với chủ đề chính sách hỗ trợ khởi nghiệp. 
 
 
Theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến sự phát triển của đội ngũ DN, nhất là phong trào khởi nghiệp nhằm phát huy nội lực, tiềm năng trong xã hội. Đặc biệt là quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp dựa trên nền tảng sáng tạo, đổi mới và ứng dụng công nghệ mới. Các DN cũng luôn trông đợi sự hỗ trợ có hiệu quả từ các cơ quan chức năng, quá trình đưa chính sách vào cuộc sống trong đó nhấn mạnh việc khuyến khích những mô hình kinh doanh mới... Đáng lưu ý là Chính phủ, cơ quan chức năng đang triển khai Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa bên cạnh việc tham khảo kinh nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp của các nước để nâng cao hiệu quả hỗ trợ DN; chủ động hoàn thiện thể chế, chính sách. Vấn đề khởi nghiệp ngày càng nhận được sự hưởng ứng, vào cuộc đồng bộ từ các cấp, ngành và lực lượng DN.
 
Hiện, phong trào khởi nghiệp ở Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời cũng nhận được sự hỗ trợ từ mạng lưới hợp tác, thúc đẩy khởi nghiệp giữa Việt Nam và ASEAN trong bối cảnh hội nhập và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
 
Đến nay, cả nước có khoảng 800.000 DN đang hoạt động bên cạnh 5 triệu hộ kinh doanh. Vấn đề cần quan tâm là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các hộ chuyển đổi sàng mô hình DN, khơi thông các nguồn lực, tiềm năng xã hội. Trong đó, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục gia nhập thị trưởng, tiếp cận vốn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tinh thần phục vụ doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu minh bạch và hoàn thiện hệ thống pháp luật...Đến nay,  tỷ lệ người trẻ, sinh viên có xu hướng khởi nghiệp đang gia tăng nên rất phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tư nhân.
Thái Dương  
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật