Tăng cường quản lý phế thải xây dựng hiệu quả hơn

Đây là một trong những nội dung chính được đặt ra tại Hội thảo giữa trường Đại học Xây dựng (NUCE) và trường Đại học Saitama (SU) diễn ra ngày 5/9 tại Hà Nội.

Sự kiện này nhằm mở ra diễn đàn cho các nhà nghiên cứu và sinh viên trao đổi ý tưởng, thảo luận về kết quả nghiên cứu và những tiến bộ trong phát triển bền vững tại Đông Á.

Đây là lần thứ hai hội thảo này được tổ chức trong khuôn khổ dự án SATREPS “Thiết lập hệ thống quản lý phế thải xây dựng hiệu quả nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam”.

Dự án này được kỳ vọng sẽ cung cấp nền tảng cho hoạt động quản lý phế thải xây dựng bền vững và thân thiện với môi trường và hệ thống tái chế của TP Hà Nội thông qua việc ứng dụng các công nghệ và kinh nghiệm của Nhật Bản, là đất nước có tỷ lệ tái chế phế thải xây dựng đạt trên 95%. Cùng với đó, sự kiện này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa 2 bên trên nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật dân dụng và môi trường đến khoa học xã hội.

Trước đó, lễ khai trương phòng thí nghiệm dự án SATREPS (Phòng thí nghiệm SATREPS) đã được tổ chức. Phòng thí nghiệm được đặt trong tòa nhà dành cho thí nghiệm của trường Đại học Xây dựng, và được trang bị nhiều thiết bị kiểm tra và phân tích mua từ Nhật Bản trong khuôn khổ của dự án.

Các hoạt động chính của phòng thí nghiệm bao gồm điều tra tình trạng phát sinh phế thải xây dựng và tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu xử lý phế thải xây dựng, phát triển các tiêu chuẩn cho vật liệu tái chế, phát triển các công nghệ khác nhau sử dụng vật liệu tái chế cũng như thử nghiệm sản xuất và tiếp thị vật liệu tái chế. Ngoài ra, việc phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho các đối tác Việt Nam thông qua các hoạt động thử nghiệm và nghiên cứu chung được thực hiện tại các phòng thí nghiệm cũng là một hoạt động quan trọng của dự án.

Đề xuất của dự án này đã được Chương trình SATREPS thông qua trong năm tài chính 2017 nhằm đáp ứng yêu cầu của trường Đại học Xây dựng về thực hiện nghiên cứu quốc tế chung trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng xã hội và môi trường. Sau đó, với thời hạn thực hiện dự kiến 5 năm, dự án này đã được triển khai tại Hà Nội và Hải Phòng vào tháng 2/2018 với mục đích thiết lập hệ thống tái chế phế thải xây dựng và phát triển các công nghệ mới sử dụng vật liệu tái chế phế thải xây dựng nhằm thúc đẩy quản lý hiệu quả quản lý phế thải xây dựng bền vững.

Tin, ảnh: Tiến Dũng

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật