Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 20 tỷ USD

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn ngành nông nghiệp đã duy trì tăng trưởng khá, với tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt khoảng 2,7-2,9% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi) tăng khoảng 1,68%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,53% và thủy sản tăng khoảng 6,5%.

Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 17/6/2019, Bộ NN&PTNT nhận định, trong 6 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết bất thường, tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL, hạn hán một số nơi ở Tây Nguyên, Nam Trung bộ; thị trường nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản giảm giá, nhất là dịch tả lợn châu Phi bùng phát và diễn biến phức tạp...

Trong bối cảnh đó, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Nhiều lĩnh vực sản xuất của ngành vẫn đạt kết quả cao.

Theo số liệu thống kê, tính chung cả nước, đàn bò tăng khoảng 2,9%, sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 193 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018 do có thị trường tiêu thụ tốt, giá bán thịt bò hơi ở mức cao và người chăn nuôi có lãi. Đàn gia cầm phát triển tốt với mức tăng khoảng 11-12% do không có dịch bệnh xảy ra. Riêng chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi đang lây lan trên diện rộng và đã xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước (58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,6 triệu con). Tổng số lợn của cả nước tháng 6/2019 giảm 5,5% so với cùng thời điểm năm 2018, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/3/2019; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong vận chuyển, giết mổ lợn thịt, lợn giống sạch bệnh cho các doanh nghiệp, cơ sở chế biến nhằm tăng cường thu mua dự trữ, cấp đông để hạn chế mức giảm giá thịt lợn quá sâu, tránh tăng giá khi chưa tái đàn và chuẩn bị cung ứng đủ giống phục vụ tái đàn sau dịch bệnh.

Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm xuất khẩu đã thể hiện khá rõ về tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như thủy sản (nhất là tôm nước lợ), rau, hoa, quả, các loại cây công nghiệp giá trị cao, đồ gỗ và lâm đặc sản; giảm các ngành hàng, sản phẩm đang có xu hướng tăng cung; tăng tỷ trọng hàng chất lượng cao trong tổng sản lượng sản xuất và hàng xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,75 tỷ USD, tăng 2,1% cùng kỳ năm 2018, trong đó: (i) Nhóm hàng nông sản chính ước đạt 9,33 tỷ USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ; (ii) Các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 311 triệu USD, tăng 1,8%; (iii) Thủy sản ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ; (iv) Lâm sản chính ước đạt 5,27 tỷ USD, tăng 21,2% (trong đó gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt hơn 4,9 tỷ USD, tăng 20,1%, sản phẩm mây, tre, cói 236 triệu USD  tăng 55,7%). 

Đáng chú ý, cho đến nay, Bộ NN&PTNT đã xây dựng 45 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4, trong đó có 15 DVC kết nối một cửa quốc gia. Các dịch vụ công được tích hợp toàn bộ tại một cổng duy nhất, tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp, đảm bảo tính kịp thời, công khai và minh bạch. Bộ đã ban hành Danh mục TTHC trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT với tổng số 386 TTHC; số TTHC được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục. Lũy kế đến nay, Bộ đã cắt giảm 276/326 điều kiện đầu tư (bãi bỏ 139, sửa đổi 137 điều kiện), đạt tỷ lệ 84,6%. Bộ đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng (cắt giảm trên 77%); kiểm tra chuyên ngành chuyển mạnh mẽ từ tiền kiểm sang hậu kiểm; xóa bỏ tình trạng một mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan.

Đến nay, hình thức hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị đã trở nên khá phổ biến. 6 tháng tháng đầu năm 2019, đã thành lập mới được 587 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX nông nghiệp lên 14.287 HTX; thành lập mới trên 1.100 doanh nghiệp nông lâm thủy sản, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp lên trên 10.200 doanh nghiệp. Cả nước hiện đã xây dựng và phát triển mô hình liên kết với 1.254 chuỗi, 1.452 sản phẩm và 3.172 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi nông sản ATTP.

Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật