Công tác thống kê phải đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

 

Ngày 5/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã tổ chức hội nghị phối hợp triển khai công tác thống kê nhằm đảm bảo chất lượng thông tin thống kê trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất phát triển ngành nông nghiệp hiệu quả và bền vững.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hiện nay hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp gồm 186 chỉ tiêu, phân thành 20 lĩnh vực chính. Trong đó, có 19 chỉ tiêu thống kê quốc gia. Từ năm 2014 đến nay, Bộ NN&PTNT đã ban hành danh mục các cuộc điều tra thống kê bổ sung thông tin cho những chỉ tiêu và số liệu thống kê không thu thập được qua báo cáo hành chính. Các cuộc điều tra được tổ chức theo tần suất để hình thành chuỗi số liệu có tính hệ thống phục vụ công tác quản lý. Sau 5 năm thực hiện, Bộ đã triển khai 18 cuộc thống kê, trong đó có 5 cuộc điều tra nhắc lại lần 2.

Mặc dù vậy, do nguồn lực và số lượng mẫu hạn chế nên chất lượng thông tin chưa được như mong muốn. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê giữa Bộ NN&PTNT và Tổng cục Thống kê thời gian qua có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 ngành ở địa phương còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhất là việc thu thập, xử lý trao đổi và chia sẻ thông tin thống kê dẫn tới một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm thủy sản được công bố còn chênh lệch khá lớn giữa số liệu điều tra, thu thập của Bộ và số liệu do Tổng cục Thống kê công bố. Dẫn chứng về thông tin thống kê trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi như: diện tích, quy mô sản lượng; dịch bệnh; thiệt hại do thiên tai; giá nông sản và vật tư nông nghiệp đầu vào, một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính không thống nhất là do còn khác nhau về khái niệm, phạm vi chỉ tiêu, thời gian, lịch báo cáo không trùng khớp; số liệu điều tra chính thức còn chênh lệch so với số liệu báo cáo tiến độ.           

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp là bộ phận cấu thành hệ thống thống kê Nhà nước và là kênh thông tin chính thống, quan trọng làm cơ sở đánh giá phân tích tình hình kinh tế - xã hội cả nước và từng ngành, từng lĩnh vực phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Bộ, ngành và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Trong đó, thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp là công tác phức tạp nhất với đặc thù là sản xuất hộ gia đình nhỏ lẻ, đồng thời vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và giá trị sản xuất ở mỗi địa phương, vùng miền là khác nhau. Vì vậy, Bộ NN&PTNT mong muốn sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thống kê làm tốt hơn nữa về thông tin thống kê nhằm có những chỉ đạo hiệu quả, kịp thời để áp dụng vào xây dựng kế hoạch và điều hành sản xuất, đảm bảo tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý./.

Tin, ảnh: Tiến Dũng

Gửi bình luận


Mã bảo mật