Đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ bảo vệ môi trường

(TCT online) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường để lấy ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014.Trong đó, đề xuất nâng mức vốn điều lệ của Quỹ do ngân sách nhà nước (NSNN) cấp từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trải qua hơn 16 năm hoạt động, Quỹ bảo vệ môi trường đã cho vay 275 dự án với tổng số vốn 2.654 tỷ đồng; tài trợ cho 62 dự án và hoạt động bảo vệ môi trường với tổng số tiền 92,2 tỷ đồng; hỗ trợ giá điện gió nối lưới cho 5 dự án điện gió với số tiền 86,6 tỷ đồng; trợ giá sản phẩm CDM (điện gió Bình Thuận) số tiền 67,6 tỷ đồng, hỗ trợ dự án và hoạt động CDM 3,1 tỷ đồng; thu lệ phí bán/chuyển CERS (chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận) được 45,19 tỷ đồng; vận động tài trợ 2,32 tỷ đồng, chi hỗ trợ từ nguồn vận động tài trợ 2,26 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ còn tích cực tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường với các tổ chức trong và ngoài nước.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại do những hạn chế về vốn hoạt động và bất cập trong cơ chế chính sách. Nguồn vốn điều lệ và các nguồn vốn có thể cho vay khác trên thực tế không đáp ứng nhu cầu hỗ trợ vốn đầu tư dự án bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực ưu tiên nhất và ngay ở các khu vực ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý. Điều này khiến những thay đổi nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao (như hỗ trợ giá điện gió, hỗ trợ dự án CDM, hỗ trợ vốn đầu tư triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường) tại từng thời điểm bị ảnh hưởng.

Theo quy định hiện hành, vốn điều lệ của Quỹ bảo vệ môi trường là 1.000 tỷ đồng từ nguồn NSNN cấp. Tuy nhiên tính đến thời điểm ngày 31/12/2018, mới được cấp 733,78 tỷ đồng, còn thiếu 266,2 tỷ đồng. Không những thế, việc hỗ trợ giá điện gió nối lưới cũng chưa được như kỳ vọng.

Cũng do nguồn tài chính hạn chế, Quỹ bảo vệ môi trường buộc phải cân đối giữa nguồn vốn hiện có và các yêu cầu hỗ trợ tài chính bằng việc xác định các ưu tiên cao nhất trong từng thời kỳ, hạn chế mức vốn cho vay đối với các dự án lớn. Điều này đã làm thu hẹp quy mô hoạt động và giảm hiệu quả hỗ trợ tài chính cho các dự án bảo vệ môi trường. Vì thế, tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất nâng mức vốn điều lệ của quỹ do NSNN cấp từ 1.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng trong 3 năm (2019-2021); đến năm 2021, được cấp đủ 2.000 tỷ đồng.  Căn cứ tình hình hoạt động cụ thể của quỹ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tăng vốn điều lệ của quỹ.

Đức Phương

Gửi bình luận


Mã bảo mật