Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ‘BB’ đối với Tổng công ty truyền tải điện quốc gia Việt Nam

Ngày 11/4, Ngân hàng Thế giới (WB) đã phát đi thông cáo báo chí về việc Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm 'BB' đối với Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia của Việt Nam (EVNNPT), qua đó khẳng định thêm tình hình tài chính vững mạnh của các công ty thuộc ngành điện Việt Nam.

Theo đánh giá của WB, việc đạt được xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn ở mức ‘BB’ với triển vọng ổn định và xếp hạng tín nhiệm đối với nợ không đảm bảo có ưu tiên trả trước ở mức ‘BB’ của EVNNPT là tương ứng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ - Tập đoàn  điện lực Việt Nam (EVN) tháng 6 năm ngoái. Xếp hạng độc lập của EVNNPT là ‘BB +’.

Kết quả xếp hạng này đã củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch của Tổng công ty, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, cho phép EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế. Như vậy, EVNNPT đang ở vị thế tốt hơn trong việc thực hiện sứ mệnh đảm bảo.

Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT được xác lập trên cơ sở Tổng công ty giữ vai trò độc quyền chi phối thị trường trong lĩnh vực truyền tải điện của Việt Nam; mức độ rủi ro thấp về giá và khối lượng trong phạm vi quy định của khuôn khổ pháp lý, nhờ đó giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận; khả năng hòa đồng rủi ro đối tác và các khoản phải thu lành mạnh.

Gửi bình luận


Mã bảo mật