2-3/5: tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân

(TCT online) - Ngày 5/4 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương họp báo về việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019.
 
 
Đây là sự kiện do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và chỉ đạo tổ chức, với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết 10-NQ/TW của Hội nghị Trung ương khóa XII và Nghị quyết 98-NQ/CP của Chính phủ”. Sự kiện sẽ diễn ra trong ngày 2 và 3 tháng 5, tại Hà Nội và dự kiến thu hút gần 2.500 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan, bộ, ngành, đơn vị trong và ngoài nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình sẽ chủ trì tại Diễn đàn.
 
Diễn đàn sẽ có một phiên toàn thể và sáu hội thảo chuyên đề, một triển lãm về thành tựu của doanh nghiệp tư nhân. Các hộim thảo chuyên đề sẽ có nội dung như: Thu hút có chọn lọc các phân khú thị trường du lịch có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày; Hoàn  thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển  kinh tế số; Chủ động khai thác có hiệu quả CPTPP để bứt phá; Tạo lập và phát triển bền vững các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản; các mô hình kinh donah mới và khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam...
 
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019,  nhưng năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm phát triển kinh tế tư nhân,; tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này có cơ hội phát triển và đóng góp bình đẳng cùng các thành phần khác. Kinh tế tư nhân đã được xác định là động lực của nền kinh tế, cung cấp việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo sản phẩm xã hội và đóng góp ngân sách...Diễn đàn lần này sẽ tập trung trao đổi thông tin, thực trạng kinh tế tư nhân và các cơ quan chức năng có dịp lắng nghe ý kiến, nhất là về những khó khăn, hạn chế nhằm tìm cách tháo gỡ cho doanh nghiệp. Qua việc lắng nghe ý kiến, các cấp thẩm quyền, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, áp dụng những chính sách, cơ chế phù hợp, có tác dụng thiết thực để phục vụ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng ngày càng kịp thời, hiệu quả hơn...
    Thái Dương
 

Tin mới

Các tin khác