62,2% DN nhận định SXKD quý II/2019 sẽ ổn định và thuận lợi hơn

(TCT online) - Con số này vừa được Tổng cục Thống kê đưa ra trong báo cáo xu hướng sản xuất kinh doanh ngành xây dựng quý I và dự báo quý II/2019. Theo đó, các DN cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2019 của DN vẫn thuận lợi và ổn định, tuy nhiên không khả quan bằng quý IV/2018.

Cụ thể, có 57,7% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý IV/2018; 41,5% DN đánh giá là khó khăn. Với kết quả này, các DN xây dựng dự báo quý II/2019 tiếp tục khả quan hơn quý I/2019, khi có tới 62,2% cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và thuận lợi hơn. Trong đó, khu vực DNNN được dự báo khả quan nhất với 64,5% đánh giá ổn định và thuận lợi hơn; tỷ lệ này của khu vực DN ngoài nhà nước là 62,2%; khu vực DN FDI là 61,6%.

Về chi phí sản xuất kinh doanh, có 50,8% DN cho rằng tổng chi phí sản xuất/ một đơn vị sản phẩm xây dựng quý I/2019 so với quý IV/2018 giữ ổn định và giảm; 49,2% DN đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng. Dự báo quý II/2019 so với quý I/2019, có 50,4% DN cho rằng tổng chi phí sản xuất giữ ổn định và giảm (33,9% giữ ổn định và 16,5% giảm); 49,6% DN đánh giá tổng chi phí sản xuất tăng.

Kết quả khảo sát quý I/2019 cũng cho thấy tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp/một đơn vị sản phẩm xây dựng chiếm 50,3% trong tổng chi phí sản xuất và có xu hướng tăng so với quý IV/2018 ở cả ba khu vực DN. Cụ thể, khu vực DNNN có tỷ lệ chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm xây dựng trong tổng chi phí sản xuất quý I/2019 chiếm 51,2%; tỷ lệ này của khu vực DN ngoài nhà nước là 52,3% và khu vực DN FDI là 34,7%. Từ những diễn biến này, 51,1% DN cho rằng chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp trong quý II sẽ ổn định và giảm (35,1% giữ ổn định và 16,0% giảm) so với quý I ; 48,9% nhận định chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tăng.

Ngoài ra, DN cho biết, chi phí nhân công/một đơn vị sản phẩm xây dựng trong quý I/2019 chiếm 14,3% tổng chi phí sản xuất, trong đó: khu vực DNNN chiếm 16,2%, khu vực DN ngoài nhà nước chiếm 15,2%, khu vực DN FDI chiếm 7,3%. Dự báo xu hướng này sẽ tiếp trong quý II khi có tới có 54,7% DN nhận định chi phí nhân công sẽ giữ ổn định và giảm; chỉ có 45,3% DN cho rằng chi phí này sẽ tăng.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, nhu cầu sử dụng lao động trong quý II/2019 của khu vực DNNN và khu vực DN ngoài có xu hướng tăng, khu vực DN FDI có xu hướng giảm. Cụ thể: khu vực DNNN có 84,4% nhận định quy mô lao động giữ ổn định và tăng (64,4% ổn định và 20,0% tăng); khu vực DN ngoài nhà nước là 79,9% (53,8% ổn định và 26,1% tăng) và khu vực DN FDI là 79,6% (58,8% ổn định và 20,8% tăng). Riêng lao động thường xuyên có 75,5% DN nhận định sẽ ổn định, 13,4% dự báo tăng và 11,1% dự báo giảm. Con số này với lao động thời vụ trong quý II là 51,4%; 26,4% và 22,2%.

Đáng chú ý, bên cạnh dự báo trên, khảo sát của Tổng cục Thống kê còn cho thấy, sự hỗ trợ của hệ thống hành chính Nhà nước đối với DN trong quý I đã có xu hướng tốt hơn khi 82,0% DN cho rằng ổn định và thuận lợi hơn (56,3% giữ ổn định và 25,7% thuận lợi hơn); chỉ có 14,9% DN cho rằng còn khó khăn.

Như vậy, có thể thấy, hầu hết phần lớn các DN đều cho rằng, tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2019 có nhiều khả quan hơn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Vì thế, để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của DN được thuận lợi hơn trong những quý tiếp theo, các DN cũng đưa ra một số kiến nghị. Theo đó, về chính sách và các thủ tục hành chính, cần tiếp tục cải cách để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm thiểu các thủ thục hành chính không cần thiết, gây phiền hà cho DN; giảm bớt báo cáo và cải tiến phần mềm kê khai thuế qua mạng để dễ sử dụng hơn; phổ biến và hướng dẫn định kỳ cho DN về các văn bản liên quan đến Luật DN, thuế, sử dụng hóa đơn GTGT cũng như các chính sách và quy định mới đối với DN thông qua hình thức tổ chức tập huấn, cũng như công khai thông tin và thủ tục đấu thầu đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước sớm để các DN có điều kiện tiếp cận thông tin sớm hơn. Đồng thời, giảm thủ tục vay vốn, thời gian thẩm định và giảm lãi luất cho vay để tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận vốn; có chính sách nhằm bình ổn lại giá các loại vật liệu phục vụ cho hoạt động xây dựng trên thị trường.

Minh Đức

Gửi bình luận


Mã bảo mật