Thấy gì từ bức tranh toàn cảnh thị trường lao động quý I/2019?

Báo cáo chính thức mới nhất cập nhật ngày 1/4 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong quý I/2019, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước đạt 55,4 triệu người, giảm 207 nghìn người so với quý IV/2018 nhưng lại tăng 331,9 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Theo lí giải của Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động giảm so với quý trước là do trong quý I/2019 là thời gian có kỳ nghỉ Tết nguyên đán và diễn ra các lễ hội nên người dân kéo dài thời gian nghỉ làm việc; nhu cầu làm việc và tìm việc làm trong cư dân giảm.

Xu hướng lao động có việc làm trong quý I/2019 cũng cho thấy sự tăng rõ ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước. Đáng chú ý, lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “sơ cấp nghề” trở lên trong quý I/2019 ước tính là 12,1 triệu người, chiếm khoảng 22,2% so với số lao động có việc làm của toàn quốc; tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu lao động trong các ngành cũng đang có sự chuyển dịch mạnh từ khu vực nông lâm thủy sản sang khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Theo đó, lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong khu vực nông lâm thủy sản ước tính là 19,2 triệu người, chiếm 35,4%, trong khi đó khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ ước tính 15,6 triệu người, chiếm 28,6%, tăng 2 điểm phần trăm so cùng kỳ năm trước.

“Lao động giản đơn” thu hút nhiều nhân lực nhất trong thị trường lao động tại Việt Nam, chiếm 35% lao động có việc làm trên toàn quốc. Trong khi đó, tỷ lệ người lao động làm trong các ngành nghề kỹ thuật cần chuyên môn đào tạo từ “sơ cấp nghề” trở lên vẫn còn thấp, chỉ đạt khoảng 22,5% lực lượng lao động.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trong quý I/2019 ước gần 1,1 triệu người, giảm 3,5 nghìn người so với quý trước và giảm 8,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên từ 15 – 24 tuổi cao hơn so với tỷ lệ thất nghiệp chung do lực lượng lao động thanh niên khi tham gia vào thị trường lao động thường có xu hướng chủ động tìm kiếm các việc làm phù hợp với năng lực và điều kiện riêng của mình hơn so với nhóm dân số khác.

Ngoài ra, đa số lao động có việc làm phi chính thức đều chưa được đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Trong số 19 triệu lao động có việc làm phi chính thức, lao động có trình độ trung học cơ sở chiếm tỷ trọng cao nhất (33,6%), tiếp đến lao lao động có trình độ tiểu học (24,3%) và trung học phổ thông (18,2%). Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ sơ cấp nghề trở lên chỉ chiếm tỷ trọng 13,1% tổng số lao động có việc làm phi chính thức.

Liên quan đến thu nhập của người lao động, thống kê cho thấy, mức thu nhập bình quân tháng của lao động có việc làm trong quý I/2019 đạt khoảng 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 670 nghìn đồng so với quý trước. Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương trong quý I/2019 ước tính đạt 6,9 triệu đồng/người/tháng, trong đó thu nhập của nam là 7,3 triệu đồng/tháng, nữ là 6,5 triệu đồng/tháng; lao động thành thị là 8,2 triệu đồng/tháng và lao động nông thôn là 6,0 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương của nhóm “lãnh đạo các ngành, các cấp và các đơn vị” đạt khoảng 11,2 triệu đồng/tháng, tăng gần 2 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng cao nhất so với nhóm “lao động chuyên môn kỹ thuật cao” đạt 9,4 triệu đồng/tháng, tăng 1,4 triệu đồng và nhóm “lao động giản đơn” đạt 4,8 triệu đồng/tháng; tăng 844 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tin, ảnh: Tiến Dũng 

Gửi bình luận


Mã bảo mật