Doanh thu toàn ngành bảo hiểm chiếm 2,9% GDP

(TCT Online) - Đó là thông tin được Cục Quản lý, Giám sát bả  hiểm (Bộ Tài chính) đưa ra tại Hội nghị thường niên thị trường bảo hiểm năm 2019 diễn ra ngày 29/3 tại Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, ông Doãn Thanh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết, năm 2018, tổng tài sản toàn thị trường bảo hiểm ước đạt hơn 394.000 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017), tong đó, DN bảo hiểm (DNBH) nhân thọ ước đạt hơn 311.000 tỷ đồng; DNBH phi nhân thọ 83.000 tỷ đồng. Nhờ đó, các DNBH đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước hơn 321.000 tỷ đồng (tăng 30% so cùng kỳ năm trước). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt hơn 81.000 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm trước).Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt hơn 160.000 tỷ đồng, tương đương 2,9% GDP. Trong đó, doanh thu phí toàn thị trường đạt gần 133.000 tỷ đồng; thu hoạt động đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 18 DNBH thực hiện tăng vốn điều lệ. Các DN BH đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt hơn 38 nghìn tỷ đồng.

Mặc dù vậy, tiềm năng của thị trường bảo hiểm vẫn còn nhiều nhưng công tác quản trị DN, chiến lược kinh doanh, cạnh tranh hiện nay chưa theo kịp đòi hỏi của thị trường; tiết giảm chi phí, đẩy mạnh hoạt đông kinh doanh chưa đồng đều giữa các DN; thu nhập của người lao động chưa tương xứng với tăng trưởng của DN.

Hiện, Bộ Tài chính đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm,dự kiến thông qua vào năm 2020. Khi đó, sẽ tạo cơ hội lớn để các DN cũng như mỗi người lao động nâng cao năng suất, vừa góp phần vào tăng trưởng chung của thị trường. Trong năm 2019, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tiếp cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Cùng với đó là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của thị trường, dự kiến mức tăng trưởng 20%, tăng cường tính an toàn, bền vững và hiệu quả của thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tổ chức, cá nhân; góp phần ổn định nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Đánh giá cao những kết quả đạt được, song Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cũng yêu cầu Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm trong năm 2019 cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thể chế pháp luật về thị trường, trọng tâm là xây dựng triển khai kế hoạch cụ thể về Đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện cơ chế chính sách. Đối với các DN, Thứ trưởng cho rằng, cần chủ động nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và kinh doanh; rà soát lại các hoạt động kinh doanh, các sản phẩm bảo hiểm hiện có nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của các tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, đề nghị DN BH tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các DN BH, tránh việc các DN BH cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng an toàn về thị trường tài chính. Hiệp hội Bảo hiểm cần tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý và DNBH; hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn phục vụ c ho sự phát triển thị trường bảo hiểm.

HQ
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật