Năm 2018 chỉ có 15 DNNN được cổ phần hoá

(TCT Online)  - Theo Bộ Tài chính, trong năm 2018, có 15 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó 13 DNNN và 2 đơn vị sự nghiệp. Tổng giá trị DN là 29.934 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 15.543 tỷ đồng. 

 

Tổng vốn điều lệ theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 18.477 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 11.204 tỷ đồng; bán cho nhà đầu tư chiến lược 2.293 tỷ đồng; đấu giá công khai 4.843 tỷ đồng, số còn lại bán cho người lao động là 125 tỷ đồng và tổ chức công đoàn 5,8 tỷ đồng.

Về công tác thoái vốn, hết năm 2018, các DN đã thoái được 7.885 tỷ đồng, thu về 18.334 tỷ đồng, Trong đó, thoái vốn nhà nước tại 18 đơn vị thuộc Quyết định số 1232/QĐ-TTg với giá trị 1.308 tỷ đồng, thu về 2.511 tỷ đồng; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 6.576 tỷ đồng, thu về 15.822 tỷ đồng.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, thời gian tới tiếp tục quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 12-NQ/TW. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ quá trình cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN và DN có vốn nhà nước.

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật