Hà Nội: Tổng điều tra kinh tế đạt kết quả tốt

(TCT online) - Chiều ngày 24-1, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc tổng điều tra (TĐT) kinh tế trên địa bàn năm 2017. 
 
 
Theo kết quả TĐT, toàn TP có 122.834 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế, số doanh nghiệp đang đầu tư, chưa đi vào hoạt động là 1.102 đơn vị, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 4.090 đơn vị và 5.660 doanh nghiệp đang chờ giải thể, phá sản. Trên địa bàn TP cũng có 1.103 chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài. Tính chung, TP có trên 503 nghìn cơ sở kinh tế, hành chính, tôn giáo, sự nghiệp
 
Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, Cục Thống kê đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm, mục tiêu cuộc TĐT. Trong đó, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị, triển khai TĐT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo hướng làm chủ tình hình, đồng loạt trên các quận, huyện, với tinh th ần chu đáo và trách nhiệm. Cục Thống kê TP Hà Nội đã vào cuộc một cách chủ động, có bài bản và quyết tâm. Mặc dù, khối lượng công việc  lớn, phức tạp nhưng tập thể cán bộ, điều tra viên, giám sát viên đã nỗ lực, đạt kết quả đáng ghi nhận.  
 
Tuy nhiên, cần tiếp tục tập trung rà soát số liệu, đối chiếu với các cơ quan hữu quan để điều chỉnh, khớp số liệu sao cho chính xác, trung thực về kết quả thực tiễn; từ đó bảo đảm làm tốt vai trò cung cấp số liệu đầu vào cho lãnh đạo TP phục vụ việc đưa ra định hướng, điều hành phát triển KT-XH trong thời gian tới...Cục Thống kê, các quận, huyện cần tự giác rút kinh nghiệm, đánh giá mặt được, hạn chế để khắc phục, tiến tới làm tốt các nhiệm vụ điều tra thống kê trong thời gian tới...
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật