Phấn đấu đến hết quý II/2020 hoàn thành mục tiêu cắt giảm 291 chi cục thuế

(TCT online) - Đó là khẳng định của Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế Vi Thanh Sơn xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương và Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế (CCT) quận, huyện, thị xã, TP thành CCT khu vực. 
 
Xin ông cho biết những dấu ấn trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành thuế trong thời gian qua? 
 
Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính, cùng với các quyết định của Bộ Tài chính, toàn hệ thống thuế đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan thuế các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, tại cơ quan Tổng cục Thuế đã thực hiện nghiêm việc không tổ chức các phòng trong vụ, giảm 27 phòng và tương đương thuộc các vụ; tại 63 cục thuế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã cắt giảm 62 phòng và 723 đội thuế thuộc CCT.
 
Tiếp đó, thực hiện đề án sắp xếp, hợp nhất CCT để thành lập CCT khu vực theo Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trong năm 2018 và 2019, toàn hệ thống thuế đã sắp xếp, hợp nhất 401 CCT trực thuộc 61 cục thuế để thành lập 190 CCT khu vực, giảm 211 CCT (còn lại là 500 CCT), đồng thời cắt giảm 1.792 đội thuế thuộc CCT cấp huyện. Gần đây nhất, ngày 17/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 10 quyết định thành lập CCT khu vực trực thuộc 10 cục thuế tỉnh, TP là Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nam, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Long An, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Theo đó, tiếp tục hợp nhất 32 CCT để thành lập 16 CCT khu vực, giảm 16 CCT, giảm số CCT cả nước từ 500 CCT xuống còn 484 CCT. Ngày 20/12/2019, Tổng cục Thuế đã tiếp tục trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt đề án của 8 cục thuế tỉnh là: Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Quảng Nam, Quảng Trị, Vĩnh Long, Nam Định và Vĩnh Phúc. Theo đó, nếu Bộ Tài chính phê duyệt sẽ hợp nhất 37 CCT để thành lập 18 CCT khu vực, giảm 19 CCT (cả nước còn 465 CCT). Dự kiến, các CCT khu vực sẽ đi vào hoạt động theo mô hình mới ngay trong quý I/2020.
 
Trong quá trình thực hiện sáp nhập, ngành thuế đã gặp những thuận lợi cũng như khó khăn gì và hoạt động của các CCT sau hợp nhất diễn ra như thế nào, thưa ông?
 
Các cục thuế thực hiện hợp nhất CCT khu vực thời gian qua đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, nhờ đó hoạt động ổn định và phát huy ưu điểm. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin công việc giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn được duy trì thông suốt. Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuận lợi, không có xáo trộn; mọi vướng mắc được hướng dẫn, giải quyết kịp thời, không gây phiền hà. Cụ thể, đối với công tác thu nộp NSNN, các CCT khu vực đã hướng dẫn người nộp thuế khai, nộp thuế theo thông tin mới của CCT khu vực; quản lý thu nộp NSNN theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, số thuế phát sinh trên địa bàn nào, hạch toán về địa bàn đó, đảm bảo sự phân cấp theo Luật NSNN. Phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin các tài khoản phục vụ cho công tác quản lý thuế đều hoạt động bình thường, hệ thống mạng ở các đơn vị hoạt động ổn định. Tại bộ phận một cửa, nơi không có trụ sở CCT khu vực hoạt động bình thường, kịp thời giải quyết những thủ tục hành chính cho người nộp thuế. Việc triển khai hợp nhất CCT khu vực đã giải quyết được việc giảm đầu mối CCT, tinh giản biên chế, giảm chi phí hành thu, tạo điều kiện cho người nộp thuế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.
 
 
Có thể nói, việc triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đối với việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống thuế thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính; sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng vượt qua chính mình của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành thuế; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, nên công tác này bước đầu đã mang lại hiệu quả.
 
Theo Quyết định 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính đến năm 2020, ngành thuế cần cắt giảm để còn 420 CCT trong cả nước. Vậy ông có thể cho biết lộ trình thực hiện mục tiêu này sẽ diễn ra như thế nào? 
 
Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát các đề án sáp nhập CCT của khoảng 30 cục thuế tỉnh, TP còn lại theo kế hoạch của năm 2020 để trình Bộ Tài chính ban hành các quyết định hợp nhất, thành lập khoảng 45 CCT khu vực trực thuộc cục thuế tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó sẽ quyết tâm phấn đấu cắt giảm 291/711 CCT và cả nước sẽ chỉ còn 420 CCT ngay trong quý I và đầu quý II, hoàn thành trước mục tiêu, lộ trình đến hết năm 2020./.
 
Xin trân trọng cảm ơn ông! 
Trung Kiên (thực hiện)

Gửi bình luận


Mã bảo mật