Đẩy mạnh kiểm toán hoạt động để tăng hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước

(TCT online) - Ngày 8/10, Kiểm toán Nhà Nước đã phối hợp với Hiệp hội kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) tổ chức hội thảo “Phương pháp xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với các đơn vị quản lý tài chính công”. 
 
 
Hội thảo được tổ chức nhằm tăng cường năng lực của Kiểm toán Nhà Nước trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các phương pháp kiểm toán và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán hoạt động. Đây là một loại hình kiểm toán ra đời muộn hơn so với các loại kiểm toán truyền thống khác, song với bản chất, vai trò của mình, kiểm toán hoạt động đã có sự phát triển nhanh chóng và ngày càng khẳng định vị thế tiên phong của mình trong xu thế kiểm toán hiện đại của Kiểm toán Nhà Nước các nước trên thế giới. Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã cùng thảo luận, đánh giá thực trạng và phương pháp xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán các đơn vị quản lý tài chính công thuộc các lĩnh vực: ngân sách, dự án đầu tư xây dựng công trình, chương trình mục tiêu quốc gia, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng. 
 
Các chuyên gia đã phân tích các kết quả đã đạt được cũng như hạn chế còn tồn tại, thảo luận và đề xuất các giải pháp hoàn thiện để kiểm toán hoạt động đánh giá đúng nhất tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước. 
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật