Thanh kiểm tra theo phương thức điện tử đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới

(TCT online) - Thực hiện nghiêm Chỉ thị 11/CT-TTg và Nghị Quyết 84/NQ-CP của Chính phủ không thực hiện thanh kiểm tra đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng phải đảm bảo yêu cầu ngăn ngừa tình trạng lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật, ngành thuế đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy trình quản lý. Theo đó, xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành phục vụ thanh kiểm tra trên nền tảng công nghệ hoá, triển khai quy trình kiểm tra tại bàn theo hướng sử dụng tối đa cơ sở dữ liệu, mang lại hiệu quả cho công tác thanh kiểm tra thuế trong bối cảnh mới. 
 
 
Ông Vũ Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế của Tổng cục Thuế cho biết, đại dịch Covid-19 đặt ra cho ngành thuế nói chung và lĩnh vực thanh kiểm tra thuế nói riêng nhiệm vụ vừa đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng, vừa ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, gian lận, trốn thuế. Theo đó, với số lượng 800 nghìn DN thuộc diện quản lý, nếu không áp dụng công nghệ thông tin rất khó để xác định được các trường hợp có rủi ro cao. Trước những thách thức đặt ra, sau nhiều trăn trở, hệ thống thanh kiểm tra thuế với gần 10.000 cán bộ, công chức đã quyết tâm cải cách phương pháp thanh kiểm tra theo phương thức tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, nhằm giảm thời gian thanh kiểm tra và hạn chế tiếp xúc với người nộp thuế. 
 
Cụ thể, cơ quan thuế các cấp đã áp dụng công nghệ thông tin để xác định các DN có rủi ro cao, đưa vào diện thanh kiểm tra thuế. Trên cơ sở đó, cán bộ thuế khai thác dữ liệu tập trung tại cơ quan thuế để phân tích chuyên sâu tình hình kinh doanh của DN, từ đó trao đổi, làm việc nhưng tuyệt đối nghiêm cấm việc yêu cầu cung cấp dữ liệu đã có trên hệ thống thuế. Cùng lúc, Tổng cục Thuế ban hành quy trình kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đối với DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng có dấu hiệu gian lận trốn thuế. Quy trình này giúp thống nhất, công khai, minh bạch, đặc biệt là phòng ngừa tiêu cực, nhũng nhiễu và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với DN. Để thực hiện quy trình, cơ quan thuế đã tạo cổng thông tin trao đổi với DN, công khai số điện thoại của cơ quan thuế, qua đó mọi tài liệu, quyết định kiểm tra được thực hiện qua cổng thông tin. Đồng thời, việc kiểm tra được giao cụ thể cho từng tổ chuyên môn với tối thiểu là 2 cán bộ và được giám sát bằng nhật ký thanh tra điện tử, đảm bảo lãnh đạo cơ quan thuế các cấp theo dõi và giám sát được hoạt động cụ thể hàng ngày của từng đoàn, tổ thanh tra kiểm tra. 
 
Với những thay đổi, cải cách mạnh mẽ, không ngạc nhiên khi kết quả thanh kiểm tra thuế năm 2020 đã tăng mạnh. Theo đó, toàn ngành đã kiểm tra được 819.726 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, tăng 58% so với cùng kỳ 2019. Qua đó, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 1.624 tỷ đồng, bằng 258%; giảm khấu trừ 175 tỷ đồng, bằng 103%; giảm lỗ 1.047 tỷ đồng, bằng 148% so với cùng kỳ 2019. Đồng thời, đã giảm đáng kể số cuộc thanh kiểm tra tại trụ sở DN. Mặc dù vậy, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh kiểm tra vẫn đạt 72.686 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ 2019. 
 
Đánh giá về hiệu quả của công tác thanh kiểm tra thuế trong năm qua, tại Hội nghị tổng kết công tác của ngành thuế năm 2020, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh, tăng kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, giảm thiểu việc kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế là cách làm linh hoạt, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của ngành. Có thể thấy, với những giải pháp quyết liệt và sự cải cách đồng bộ, hoạt động thanh kiểm tra thuế đã thay đổi mạnh mẽ và mang lại những hiệu quả rõ rệt. Theo đó, việc đổi mới đã giúp ngành thuế ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, gian lận, trốn thuế của một bộ phận DN. Đồng thời, ngăn ngừa được hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác thanh kiểm tra thuế. Thời gian tới, nhằm tiếp tục hỗ trợ tốt nhất cho DN và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý thuế, công tác thanh kiểm tra thuế sẽ được triển khai mạnh mẽ theo phương thức điện tử, tiến tới thanh kiểm tra điện tử, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, trốn thuế, góp phần chống thất thu NSNN.
Hồ Minh Huệ

Tin mới

Các tin khác