Hội thảo “Quản lý thuế DN lớn tại Việt Nam-Thực trạng và giải pháp”

(TCT Online) - Ngày 23/11, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Quản lý thuế DN lớn tại Việt Nam-Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ về vai trò, ý nghĩa của các doanh nghiệp lớn đối với nền kinh tế và thực trạng của công tác quản lý thuế đối với DN lớn hiện nay tại Việt Nam; lý luận và thực tiễn của việc thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý thuế  DN lớn theo hướng tập trung-trực tiếp ở cấp trung ương.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Hiện đại hóa hệ thống thuế do Ngân hàng tài trợ cho Chính phủ Việt Nam. Đây cũng là một trong những nội dung triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức, bộ máy ngành Thuế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý DN lớn tại Kết luận 90/TB-VPCP ngày 11/3/2020 thông báo về hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Thuế, đại diện thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng; Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam; chuyên gia đến từ Worldbank và IMF; đại diện một số DN lớn thuộc 3 khối DNNN, DN đầu tư nước ngoài và DN tư nhân.

Nhấn mạnh ý nghĩa của hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, theo quy định pháp luật về NSNN, NSNN là thống nhất bao gồm NSTW và NSĐP. Mọi nguồn thu từ thuế, phí và các khoản thu khác của NSNN đều được phản ánh trong ngân sách, trên cơ sở đó có sự phân chia theo tỷ lệ điều tiết giữa NSTW và NSĐP. Theo đó mọi nguồn thu do Tổng cục Thuế quản lý hay các cục thuế, chi cục thuế quản lý đều phải tập trung vào NSNN. Việc phân công, phân cấp trong quản lý giữa Tổng cục Thuế và các cục thuế là một trong những nội dung của công tác quản lý thuế, đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu để tổ chức công tác quản lý thu phù hợp.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ, trong đó có nêu: “Đối với một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc như Thuế,...cần tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức theo khu vực để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế”, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng và ban hành kế hoạch cụ thể về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với các đơn vị trong hệ thống Thuế.

Sau gần 2 năm thực hiện, bộ máy mới của cơ quan thuế các cấp đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về thu ngân sách; các chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể, rõ ràng, giảm bớt sự chồng chéo, có sự phân công, phân cấp phù hợp. 

Tuy nhiên cần tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý thuế, đặc biệt là bộ máy cơ quan thuế ở trung ương phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, trong điều kiện nền kinh tế ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bên cạnh việc cơ cấu lại các khoản thu NSNN, cần thực hiện đồng bộ việc tăng cường năng lực, thẩm quyền cho cơ quan thuế ở trung ương với đầy đủ các chức năng về quản lý thuế để thực hiện quản lý thuế toàn diện đối với các DN lớn; trực tiếp quản lý một số khoản thu NSTW quan trọng. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Vụ Quản lý thuế DN lớn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, Vụ Quản lý thuế DN lớn vẫn chủ yếu thực hiện chức năng tham mưu, chưa thực hiện đầy đủ chức năng quản lý thuế; sự phối kết hợp với các cục thuế ở địa phương chưa thực sự chặt chẽ. Mục tiêu việc sắp xếp tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ trong việc quản lý thuế đối với DN lớn cần quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước, đó là tổ chức bộ máy phải tinh gọn và hiệu quả; phải tuân thủ theo quy định của pháp luật; đảm bảo cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN, đẩy mạnh cải cách trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý, nhằm xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại.

Tại Hội thảo, ý kiến từ các cơ quan chức năng cũng như chuyên gia quốc tế và đại diện DN cũng cho thấy rõ vai trò của DN lớn trong nền kinh tế cũng như sự cần thiết có cơ chế quản lý phù hợp hơn đối với DN lớn trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Vụ trưởng Vụ QLT DN lớn Nguyễn Văn Phụng phát biểu

Các chuyên gia đưa ra ý kiến tại hội thảo

Các đại biểu chụp ảnh tại hội thảo

HH

 

Tin mới

Các tin khác