Giáo dục về thuế cho học sinh, sinh viên kinh nghiệm từ Cơ quan thuế quốc gia Nhật Bản

(TCT online) - Cơ quan thuế quận Ueno của TP Taito, thuộc thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngoài chức năng quản lý thuế tại địa bàn, còn được Cơ quan thuế quốc gia Nhật Bản (NTA) chọn làm địa điểm đặt Trung tâm giáo dục về thuế Ueno cho học sinh, sinh viên, với mục tiêu nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật thuế.
 

Nhân viên của Phòng thuế Ueno đang giới thiệu về chính sách thuế của Nhật Bản cho đoàn tham quan. Ảnh: AT.

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong quản lý thuế
 
Chương trình giáo dục về thuế được NTA xây dựng với mục tiêu cung cấp kiến thức thuế trong các trường học. Qua đó, tạo nền móng vững chắc và nhận thức đúng đắn về vai trò cũng như tầm quan trọng của công tác quản lý thuế cho học sinh, sinh viên - những thế hệ tương lai của đất nước.
 
Để giúp triển khai chương trình đồng bộ và hiệu quả, một hội đồng xúc tiến chương trình giáo dục thuế cấp quốc gia đã được thành lập với sự tham gia của nhiều cơ quan ban ngành như NTA, Bộ Nội vụ và Truyền thông, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật. Hội đồng xúc tiến giáo dục thuế cũng sẽ được thành lập ở mỗi tỉnh, với thành viên là những chuyên gia đến từ những cơ quan quản lý có liên quan. Định kỳ, các cơ quan sẽ tổ chức gặp mặt và cùng bàn luận với NTA, nhằm đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất cho việc vận hành mô hình này. 
 

Một trong số những trò chơi để tìm hiểu về chính sách thuế của Nhật Bản. Ảnh: AT

Là cơ quan chịu trách nhiệm vận hành kế hoạch, NTA đã xây dựng một chương trình giáo dục gần gũi với thực tế. Khi bắt tay vào soạn thảo nội dung chương trình, các chuyên gia của NTA luôn tính đến những thay đổi trong môi trường giáo dục có liên quan, chẳng hạn như sửa đổi hướng dẫn giáo dục về thuế để phù hợp với thay đổi của chính sách và định hướng giáo dục pháp luật cho công dân của chính phủ. Để chương trình trở nên dễ dàng tiếp thu đối với học sinh, sinh viên, một trong những nhiệm vụ đầu tiên khi triển khai là, cơ quan thuế sẽ cử cán bộ thuế đến giảng dạy tại các lớp học theo đề nghị từ phía nhà trường. Trong năm 2016, 2017 đã có lần lượt 37.382 và 40.859 cán bộ thuế được cử đến giảng bài tại các trường học khắp nơi trong thủ đô Tokyo. Cùng với đó, NTA luôn nỗ lực phát triển, đổi mới các khóa học và tài liệu giảng dạy, nhằm mang lại trải nghiệm học tập sâu sắc, bằng cách xác định chính xác nhu cầu của các nhà giáo dục và hợp tác với các cơ quan liên quan, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia lớp học và chủ động tương tác. Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng phối hợp với Hiệp hội kế toán và tư vấn thuế tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật thuế cho học sinh, sinh viên. Đặc biệt, NTA mở chuyên mục "Học tập chính sách thuế" trên website và tổ chức các tour trải nghiệm thực tế tại Trung tâm giáo dục về thuế Ueno, giới thiệu không gian trưng bày các hoạt động của cơ quan thuế và các trò chơi giải trí gắn với tìm hiểu chính sách thuế. 
 
Đại diện NTA cho biết, Nhật Bản luôn đánh giá cao tầm quan trọng của việc giáo dục chính sách thuế cho người dân, b