Cải cách hệ thống thuế đã bám sát mục tiêu chiến lược giai đoạn 2011-2020

(TCT online) - Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế về công tác cải cách, hiện đại hóa ngành, Phó vụ trưởng, Phó ban Cải cách và hiện đại hóa Tổng cục Thuế Lê Thị Chinh cho biết, trong giai đoạn 2011-2020, mặc dù sự biến động của tình hình kinh tế thế giới khiến công tác xây dựng hệ thống chính sách thuế và cải cách quản lý gặp nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, sự đồng lòng ủng hộ của người dân và DN, ngành thuế đã đạt những kết quả quan trọng.  
 
Xin bà cho biết một số kết quả nổi bật của quá trình triển khai Chiến lược  cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020?  
 
Với mục tiêu phấn đấu xây dựng và phát triển ngành thuế Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, trong giai đoạn 2011-2020 ngành thuế đã chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp cải cách. Theo đó, hệ thống chính sách thuế đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, bao quát cơ bản các nguồn thu cần điều tiết trong nền kinh tế; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đảm bảo mức động viên hợp lý, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và góp phần quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả. Sau gần 10 năm thực hiện chiến lược cải cách, ngành thuế luôn hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu NSNN được giao. Tỷ lệ huy động thu NSNN bình quân trên GDP đạt khoảng 24%, trong đó tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt xấp xỉ 21% GDP (giai đoạn 2006-2010 là 23,6%). Cơ cấu thu chuyển biến tích cực, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN, đến năm 2020 dự kiến đạt khoảng 84%, đạt mục tiêu đề ra (84-85%) và có sự gia tăng đáng kể so với các năm trước (giai đoạn 2006-2010 là 58,9%), đảm bảo theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 là tăng dần tỷ trọng từ nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất nhập khẩu giảm do thực hiện các cam kết, khi Việt Nam gia nhập các tổ chức thương mại quốc tế và khu vực. Cơ cấu thu trong tổng thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) có sự thay đổi tích cực, với tỷ trọng thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 19,5% (giai đoạn 2006-2010 là 17,5%); thu từ DN đầu tư nước ngoài là 18,4% (giai đoạn 2006-2010 là 17,8%); thu từ khu vực DNNN là 18,9% (giai đoạn 2006-2010 là 29,7%). 
 
 
Bên cạnh nhiệm vụ thu NSNN, các nội dung cải cách quản lý thuế cũng đã bám sát và cơ bản hoàn thành các mục tiêu chiến lược đề ra, bà có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
 
Về thể chế quản lý, trong giai đoạn 2011-2020, cơ quan thuế đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian của người nộp thuế.  Theo đó, ngành thuế đã tập trung phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật, triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử (eTax Service). Tổng cục Thuế còn hỗ trợ cho các DN tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng. Cùng lúc   và toàn hệ thống cũng chú trọng phát triển các ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiệp vụ; nâng cấp kiến trúc cổng thông tin để trao đổi thông tin với các đơn vị, tổ chức bên ngoài, đảm bảo việc truyền nhận giữa các đơn vị với Tổng cục Thuế được nhanh chóng và thuận tiện. Những nỗ lực cải cách của cơ quan thuế thời gian qua đã được ghi nhận tại các chỉ số liên quan đến thuế trong Báo cáo môi trường kinh doanh (DB2020) của Ngân hàng Thế giới. Đặc biệt, để hiện thực hóa mục tiêu có 1 triệu DN vào năm 2020, ngành thuế đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng DN khởi nghiệp” trên phạm vi cả nước. Theo đó, nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế trong thực hiện chính sách pháp luật đã nhận được sự đồng lòng ủng hộ cao của người dân và DN. Kết quả đánh giá sự hài lòng của DN do VCCI thực hiện năm 2019 là 78%, tăng 3% so với năm 2016. 
 
Ngoài ra, thể chế quản lý thuế liên quan đến công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế cũng đã được sửa đổi bổ sung phù hợp với thông lệ quốc tế và định hướng đơn giản TTHC đã đề ra, như giảm tỷ lệ tiền chậm nộp thuế từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày; bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ; quy định rõ việc xử lý tiền nợ gốc, tiền phạt hành chính, phạt chậm nộp theo từng cấp độ, từng đối tượng; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan có liên quan trong xử lý nợ đọng thuế. 
 
Hiện nay, Việt Nam đang bắt tay xây dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế cho giai đoạn 2021-2030. Vậy bà có thể khái quát một số định hướng cũng như giải pháp sẽ triển khai trong giai đoạn này?
 
Giai đoạn 2021-2030, ngành thuế đặt mục tiêu trở thành đối tác tin cậy của mọi tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện pháp luật thuế, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những nước đứng đầu xếp hạng thuận lợi về thuế tại khu vực. Để thực hiện được mục tiêu này, Chiến lược cải cách giai đoạn 2021-2030 sẽ được xây dựng dựa trên một số định hướng lớn đó là: hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách về thuế đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, ổn định, công bằng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm bao quát các nguồn thu mới phát sinh từ nền kinh tế số, phù hợp với yêu cầu chính phủ điện tử, đảm bảo cơ quan thuế có đủ năng lực quản lý thuế nội địa và thuế quốc tế. Ngành thuế sẽ phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn với cải cách TTHC và áp dụng thuế điện tử. Hoàn thiện chính sách, tạo hành lang pháp lý triển khai thuế điện tử, xây dựng các cơ chế, chính sách, pháp luật về thuế, nhằm khuyến khích DN đầu tư cho các hoạt động đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các công nghệ tiên tiến khác; tạo lập nền tảng dữ liệu mở, đảm bảo khả năng tiếp cận cho các cơ quan tổ chức, người dân, DN; kết nối, tích hợp, trao đổi thông tin dữ liệu giữa cơ quan thuế với các cơ quan thuộc Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương. 
 
Công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế được cải cách theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện. Cơ quan thuế giám sát, giải trình đầy đủ số thuế thu được và các khoản hoàn thuế hợp lệ được thanh toán kịp thời, đảm bảo sự toàn vẹn các khoản thu thuế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và tự do hoá các dòng tài chính xuyên biên giới.
 
Cùng với cải cách quản lý thuế, trong giai đoạn 2021-2030, ngành thuế sẽ xây dựng bộ máy cơ quan thuế có đủ nhiệm vụ và quyền hạn để thực thi pháp luật thuế theo mô hình hiện đại, hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn và thực hiện mô hình quản lý thuế kết hợp quản lý theo chức năng với theo đối tượng; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0./.
 
Trân trọng cảm ơn bà !
Trung Kiên thực hiện

Tin mới

Các tin khác