Sáp nhập chi cục thuế tại Quảng Bình đảm bảo hoạt động thông suốt, phục vụ tốt người nộp thuế

(TCT online) - Xác định việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy theo hướng tinh gọn không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực cho việc hiện đại hóa ngành thuế, ngay sau khi được phê duyệt đề án, Cục Thuế Quảng Bình đã tiến hành sáp nhập Chi cục Thuế (CCT) huyện Minh Hóa và CCT huyên Tuyên Hóa thành CCT khu vực Tuyên Hóa - Minh Hóa; sáp nhập CCT huyện Quảng Trạch và CCT thị xã Ba Đồn thành CCT khu vực Quảng Trạch - Ba Đồn; sáp nhập CCT TP Đồng Hới và CCT huyện Quảng Ninh thành CCT khu vực Đồng Hới - Quảng Ninh. Các CCT khu vực bắt đầu hoạt động từ ngày 5/8/2019. 
 
 
Điều đáng ghi nhận trong việc sắp xếp, sáp nhập các CCT khu vực ở Quảng Bình là không gây ảnh hưởng, gián đoạn công tác quản lý thu, cũng như việc hỗ trợ người nộp thuế. Để làm được điều này, Cục Thuế Quảng Bình và các CCT đã thường xuyên tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng để người nộp thuế biết liên hệ. Bên cạnh đó, việc liên kết hệ thống dữ liệu từ trụ sở CCT khu vực đến các điểm giao dịch nơi không có trụ sở chính được duy trì liên tục, đảm bảo việc xử lý các yêu cầu của người nộp thuế kịp thời. Nhân sự bố trí tại các điểm giao dịch cũng luôn đảm bảo đầy đủ các bộ phận chức năng và phân công một lãnh đạo CCT khu vực phụ trách. Nhờ đó, sau 3 tháng các CCT khu vực đi vào hoạt động, đa số người nộp thuế nhận thấy, thủ tục rất thuận tiện và thời gian xử lý các thủ tục về thuế có chiều hướng giảm. Đối với nội bộ ngành thuế, việc sáp nhập không chỉ giảm đầu mối, mà còn tạo thuận lợi hơn trong việc bố trí nhân sự phù hợp, sát thực hơn cho từng địa bàn quản lý. Cụ thể, nếu như trước đây, ở một số CCT như Tuyên Hóa, Minh Hóa do số lượng công chức ít nên rất khó bố trí cán bộ theo từng bộ phận chức năng.
 
Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thành CCT khu vực, việc sắp xếp, bố trí công chức thuế cho các bộ phận chức năng được thực hiện, đáp ứng yêu cầu quản lý theo hướng chuyên nghiệp. Đặc biệt, ở các đội thuế phường, xã, nếu như trước đây chỉ có từ 1-2 công chức thì nay đã được bổ sung thêm nhân lực, qua đó tạo thuận lợi trong công tác quản lý. Nhờ nhanh chóng ổn định tổ chức nên qua 3 tháng hoạt động theo mô hình mới, các CCT khu vực luôn đảm bảo thu ngân sách theo đúng tiến độ. Tính đến 31/10/2019, đã có 3/3 CCT khu vực đều hoàn thành từ 85% tiến độ trở lên so với dự toán thu được giao. Mặc dù vậy, theo lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình, bên cạnh những thuận lợi, việc sáp nhập CCT khu vực cũng gặp một số khó khăn. Sau khi sáp nhập, do địa bàn quản lý rộng nên công chức làm ở CCT nơi không có trụ sở chính phải đi làm xa hơn, trong khi CCT khu vực lại chưa có nhà công vụ. Ngoài ra, sau khi sáp nhập, một số đội thuế xã, phường chuyển trụ sở đội về trụ sở chi cục, nên khoảng cách từ trụ sở đội thuế đến địa bàn quản lý thuế khá xa gây khó khăn, vất vả cho cán bộ thuế làm công tác quản lý thu, cưỡng chế nợ đọng.
 
Trong công tác quản lý thu nộp ngân sách, việc theo dõi số thu, nộp và thực hiện dự toán thu NSNN của từng địa phương lúc đầu cũng gặp một số nhầm lẫn do ghi sai, nhầm mã địa bàn của người nộp thuế… Do vậy, để đạt hiệu quả cao hơn nữa trong công tác quản lý thuế theo mô hình mới, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình kiến nghị Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nghiên cứu thay đổi quy trình quản lý thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể; quy chế phối hợp giữa chính quyền địa phương với cơ quan thuế, bổ sung các quy định trong quản lý thuế đối với mô hình CCT khu vực. Bên cạnh đó, mặc dù việc triển khai hiện đại hóa công tác quản lý thuế là yêu cầu bức thiết, nhưng hiện tại, trụ sở làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cũng như trang thiết bị tin học của các CCT chưa đáp ứng yêu cầu, nên rất cần được cải tạo, xây mới, hoặc nâng cấp đầu tư.
 Trần Văn Hùng
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật