Cục Thuế TP HCM triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

(TCT online) - Cục Thuế TP HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Kê khai và Kế toán thuế - Tin học - Quản lý nợ & Cưỡng chế nợ thuế năm 2018 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 
 
 
Đánh giá về nhiệm vụ thu ngân sách của Cục Thuế TP HCM năm 2018, ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Kê khai - Kế toán thuế (Cục Thuế TP HCM) cho biết, năm vừa qua ngành thuế TP HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, tổng số thu ngân sách thực hiện gần 270.000 tỷ đồng, đạt 100,11% dự toán năm. Riêng năm 2019, Cục Thuế TP HCM phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đạt ngưỡng 300.000 tỷ đồng.  Để đạt được mục tiêu đó, Cục Thuế TP HCM quyết tâm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác kê khai, kế toán thuế; ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thực hiện tốt công tác quản lý nợ & cưỡng chế nợ thuế. 
 
Trong công tác kê khai, kế toán thuế, cơ quan thuế sẽ thường xuyên thực hiện đối chiếu, rà soát mã số thuế và nghĩa vụ thuế nhằm đảm bảo quản lý thuế kịp thời, chính xác; đẩy mạnh công tác kê khai thuế qua mạng, nộp thuế, hoàn thuế đện tử, đặc biệt là sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT); tăng cường công tác lập bộ hộ kinh doanh cá thể trên hệ thống TMS và khai thác có hiệu quả số liệu trên ứng dụng TMS để tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác tăng thu, giảm nợ thuế và xác định số liệu chính xác; phối hợp triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế khoán trên toàn bộ các chi cục thuế…
 
Xác định việc ứng dụng CNTT là mục tiêu then chốt nhằm hiện đại hóa ngành thuế. Những năm qua, Cục Thuế TP HCM đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các dịch vụ thuế. Riêng năm 2018, trên địa bàn có 13.418 doanh nghiệp (DN) sử dụng HĐĐT, so với 700 DN sử dụng năm 2017. Số DN sử dụng HĐĐT có mã xác thực trong năm 2018 là 119 DN, hơn 1,7 triệu HĐĐT đã cấp mã xác thực, với tổng doanh thu hơn 39.206 tỷ đồng, tổng số thuế đạt hơn 2.588 tỷ đồng. Năm 2019, Cục Thuế TP HCM tiếp tục triển khai các dự án CNTT theo Nghị quyết 19, 36A với các nội dung như: mở rộng giải pháp HĐĐT; triển khai mở rộng đăng ký, kê khai, nộp thuế qua mạng đối với đất đai, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, thuế khoán đối với hộ cá nhân và triển khai kế hoạch, nội dung, giải pháp về việc  xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về người nộp thuế (NNT). 
 
 
Đánh giá về công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế, ông Nguyễn Ngọc Minh Huy, Phó trưởng Phòng Quản lý nợ (Cục Thuế TP HCM) cho rằng, thời gian qua, DN vẫn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường bất động sản và xây dựng chưa thật sự khởi sắc đã ảnh hưởng đến việc nộp NSNN của các DN. Bên cạnh đó, các DN có số tiền nợ thuế lớn, kéo dài, bị truy thu và phạt về thuế khi thực hiện bện pháp kê biên tài sản thì các tài sản này đã thuộc diện thế chấp hoặc giá trị tài sản không đủ để thực hiện cưỡng chế; có nhiều trường hợp DN bỏ khỏi địa điểm kinh doanh khi bị truy thu về thuế… Để khắc phục  tình trạng trên, Cục Thuế TP HCM đã đưa ra kế hoạch thực hiện rà soát, phân loại đúng tính chất nợ thuế; thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ cho từng phòng liên quan, chi cục thuế , đội thuế và công chức phụ trách theo địa bàn được phân công nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý nợ thuế có hiệu quả, phấn đấu số tiền nợ thuế giảm ở mức thấp nhất, hạn chế không để phát sinh nợ mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT cập nhật chính sách thuế mới giúp NNT kê khai, tự giác nộp thuế đúng hạn theo quy định. 
 
Nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, các phòng chức năng của Cục Thuế TP HCM cũng kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế cần xây dựng cơ sở dữ liệu riêng về tài khoản ngân hàng của NNT, cơ sở dữ liệu về tài sản của cá nhân, tổ chức nhằm phục vụ cho công tác thu hồi và cưỡng chế nợ thuế; thực hiện khóa sổ thuế, sổ nợ trước ngày 5 hàng tháng. Đồng thời, khắc phục kịp thời lỗi dữ liệu trao đổi giữa cơ quan thuế và đơn vị đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); sớm nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng TMS để hỗ trợ tốt nhất trong việc quản lý thuế…
Đức Mỹ
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật