Cần thêm căn cứ pháp lý để phát huy vai trò hội đồng tư vấn thuế

(TCT online) - Tại các cuộc thảo luận về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi có ý kiến đề xuất nên bỏ mô hình hội đồng tư vấn thuế xã, phường (HĐTVT) do hoạt động chưa hiệu quả. Tuy nhiên, theo bà Tạ Thị Phương Lan - Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế DN nhỏ, vừa và hộ kinh doanh, cá nhân thì cần phải tiếp tục phát huy vai trò của HĐTVT xã, phường trong việc xác định mức thuế của các hộ gia đình, cá nhân, để bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch.
 
Bà có thể lý giải về sự cần thiết của HĐTVT xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý thuế ?
 
Phải khẳng định HĐTVT là rất cần thiết, bởi vì đây là một tổ chức hoạt động độc lập, có sự tham gia của các thành phần có liên quan đến công tác quản lý thuế hộ kinh doanh (HKD) tại địa bàn như đại diện của UBND, mặt trận tổ quốc, công an; HĐND và đại diện HKD. HĐTVT có vai trò tham vấn cho cơ quan thuế trong việc xác định doanh thu, mức thuế khoán và mức miễn, giảm thuế của HKD, đảm bảo sát thực tế, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền lợi cho các HKD, tránh sự áp đặt không phù hợp của cơ quan thuế cũng như sự thỏa thuận ngầm (nếu có) của cán bộ thuế với HKD, gây thất thu cho ngân sách. 
 
Qua thực tế công tác quản lý thuế có thể thấy, HĐTVT xã, phường ở một số địa phương hoạt động chưa hiệu quả, chưa thể hiện được rõ nét vai trò của mình, nhưng không phải vì vậy mà đã vội vàng xóa bỏ. Giải pháp mà ngành thuế đưa ra là phải tổ chức đánh giá lại, đề xuất những sửa đổi nhằm khắc phục nhược điểm và phát huy ưu điểm, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐTVT.
 
Có ý kiến cho rằng, nên giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyền hạn, bổ sung trách nhiệm pháp lý của HĐTVT và bổ sung thêm đại diện HĐND cấp xã và một số thành phần khác tham gia hội đồng. Bà suy nghĩ như thế nào về những ý kiến này?
 
Việc giao cho Bộ Tài chính quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm và nguyên tắc hoạt động của HĐTVT là phù hợp. Bởi vì, trên cơ sở đã được Quốc hội, Chính phủ giao thì Bộ Tài chính sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện khảo sát thực tế, nắm bắt nhu cầu của HKD, để từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, ngành nghề khác nhau.
 
Bà có thể chia sẻ rõ hơn về những giải pháp cũng như kiến nghị của ngành thuế để HĐTVT xã, phường, thị trấn hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới ?
 
HKD là một mô hình hoạt động rất năng động, không chỉ  là những hộ quy mô nhỏ lẻ, kinh doanh các ngành nghề truyền thống, mà đã có rất nhiều HKD quy mô lớn, kinh doanh phi truyền thống trong các lĩnh vực thương mại điện tử, áp dụng công nghệ cao. Môi trường kinh doanh của HKD hiện nay còn được xác định là vườn ươm cho tinh thần khởi nghiệp, là động lực để phát triển kinh tế tư nhân. Vì thế, thời gian vừa qua, ngành thuế đã đề xuất nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý thuế đối với HKD theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tính minh bạch, khách quan. Theo đó, các giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐTVT cũng được ngành thuế xác định là một trong nhưng nội dung quan trọng cần được kiến nghị, sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Quản lý thuế lần này.
 
Cụ thể, quy định rõ nguyên tắc thành lập và thành phần của HĐTVT; đối với những địa bàn có rất ít HKD, thì chủ tịch UBND có quyền quyết định việc có thành lập hay không thành lập HĐTVT, hoặc quyết định về thành phần của HĐTVT tại địa bàn, nhưng vẫn phải đảm bảo vai trò bảo vệ quyền lợi của HKD. Theo đó, Quốc hội, Chính phủ cần giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Tài chính trong việc quy định chi tiết, cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động, mối liên hệ công tác giữa cơ quan thuế và HĐTVT, để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐTVT, đảm bảo đúng vai trò trong công tác quản lý thuế tại cơ sở. Bộ Tài chính cần giao cho ngành thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu, giải trình các căn cứ xác định doanh thu và mức thuế khoán của HKD để HĐTVT có đầy đủ thông tin khi tham vấn ý kiến. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, HKD về vai trò của HĐTVT để phản hồi các tâm tư, nguyện vọng liên quan đến nghĩa vụ thuế của mình; đồng thời, có thể tham gia giám sát việc thực hiện công vụ của cán bộ thuế, đảm bảo tính khách quan, minh bạch./.
Xin cảm ơn bà!
Trung Kiên thực hiện

Gửi bình luận


Mã bảo mật