Triển khai Nghị quyết 18 về sắp xếp tinh gọn bộ máy: hệ thống thuế đã cắt giảm 1.500 đầu mối

(TCT online) - Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương về tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, ngành thuế đã tích cực triển khai và đã đạt được những kết quả bước đầu.
 
 
Theo đó, tại khối Văn phòng cơ quan Tổng cục Thuế đã giải thể 27 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 27 trưởng phòng và tương đương; giảm 56 phó trưởng phòng. Tại các cục thuế địa phương đã thực hiện cắt giảm 63 đầu mối cấp phòng, tương ứng giảm 63 trưởng phòng. Tại cấp chi cục thuế, nhờ triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới nên đã giảm khoảng 30% đầu mối cấp đội, tương ứng giảm 1.500 đội trưởng và tương đương. Tính đến ngày 15/5, đã có 15 địa phương thực hiện hợp nhất 88 chi cục thuế thành 42 chi cục thuế khu vực, giảm 46 chi cục thuế. Như vậy, hiện nay ngành thuế còn 665 chi cục thuế cấp huyện. 
 
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, có được kết quả tích cực là do ngành thuế nhận được sự chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương trong việc hướng dẫn các đơn vị sắp xếp, sáp nhập bàn giao tài sản, trụ sở làm việc và công việc chuyên môn. Bên cạnh đó, các đơn vị đã chủ động rà soát, sắp xếp lại tổ chức theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau khi sắp xếp, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận đã được quy định rõ ràng; không chồng chéo, không bỏ sót. Quy mô của từng bộ phận hợp lý, tương xứng với khối lượng công việc được phân công và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong giai đoạn mới. Về cơ bản, các đơn vị sau khi hợp nhất vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó, việc sắp xếp các chi cục thuế không gây khó khăn, phiền hà cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ với NSNN.
 
Cùng với thuận lợi, trong quá trình triển khai hợp nhất đã phát sinh một số khó khăn trong việc sắp xếp lãnh đạo cấp đội trưởng thuộc chi cục thuế khu vực được thành lập từ việc hợp nhất chi cục thuế TP với chi cục thuế huyện, thị xã. Bởi theo tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp đội tại các chi cục thuế TP phải có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp với yêu cầu chuyên ngành của vị trí dự kiến bổ nhiệm.  Về công tác ấn chỉ, hiện tại phần mềm quản lý tại chi cục thuế khu vực tồn tại 2 mã số của các chi cục thuế sáp nhập, do đó khi lập hóa đơn (tự in hóa đơn) để bán cho các cá nhân, thì tên là chi cục thuế khu vực, nhưng mã số vẫn theo chi cục thuế cũ. Về nhân sự sau sắp xếp, sáp nhập có trường hợp 2 địa phương cùng tổ chức hội nghị và luôn yêu cầu cấp trưởng dự họp, dẫn đến không có người thay thế. Cùng với đó, việc bố trí phương tiện đi lại trong điều kiện địa bàn quản lý rộng gặp khá nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc chỉ đạo triển khai quản lý thu thuế của chi cục thuế khu vực. Ngoài ra, việc thành lập chi cục thuế khu vực trên cơ sở sáp nhập 2 hoặc 3 chi cục thuế, nên có một bộ phận công chức hàng ngày phải di chuyển khá xa, từ nhà đến nơi làm việc (từ huyện này sang huyện kia) trong khi điều kiện chưa bố trí được nhà công vụ dẫn đến khó khăn cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ. 
 
Để khắc phục, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tiếp tục làm tốt công tác động viên, giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức trong toàn hệ thống. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét có chế độ đãi ngộ đối với những công chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi. Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng tập trung biên chế cho các địa bàn trọng điểm, có số thu lớn; cắt giảm biên chế ở các cục thuế nhỏ. Để sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo đúng ngành nghề đào tạo, Tổng cục Thuế đang kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sớm ban hành danh mục vị trí việc làm để có cơ sở hoàn thiện bản mô tả vị trí việc làm, triển khai áp dụng trong toàn ngành.
 
Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, theo lộ trình trong quý II này, sẽ tiếp tục hoàn thiện, thẩm định đề án và trình Bộ Tài chính ban hành các quyết định để thành lập chi cục thuế khu vực tại 15 cục thuế. Trong quý III sẽ tiếp tục triển khai thành lập chi cục thuế khu vực đối với 20 cục thuế; quý IV sẽ triển khai thành lập chi cục thuế khu vực đối với 22 địa phương còn lại, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra. 
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật