Tiếp tục cắt giảm 28 chi cục thuế tại 9 địa phương

(TCT online) - Triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý thuế, sau khi hoàn thành giai đoạn thí điểm, Tổng cục Thuế tiếp rà soát trình Bộ Tài chính ban hành quyết định hợp nhất các chi cục thuế (CCT) của 9 cục thuế gồm: Đà Nẵng, Đắk Lắk, Hà Nam, Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế. 
 
 
Ổn định hoạt động là ưu tiên hàng đầu
 
Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế cho biết, năm 2018, ngành thuế đã thực hiện triển khai điểm thành lập CCT khu vực tại 6 địa phương: Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Cà Mau. Qua đó, đã triển khai sắp xếp, hợp nhất 34 CCT để thành lập 16 CCT khu vực, giảm 18 đầu mối. Trong đợt 2 này, sẽ thực hiện sắp xếp, hợp nhất 54 CCT thuộc 9 cục thuế để thành lập 26 CCT khu vực, giảm 28 CCT. 
 
Cụ thể, Cục Thuế tỉnh Hà Nam sẽ hợp nhất CCT huyện Duy Tiên và CCT huyện Lý Nhân thành CCT khu vực Duy Tiên - Lý Nhân; hợp nhất CCT huyện Thanh Liêm và CCT huyện Bình Lục thành CCT khu vực Thanh Liêm - Bình Lục.
 
Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn hợp nhất CCT huyện Chi Lăng và CCT huyện Hữu Lũng thành CCT khu vực I; hợp nhất CCT huyện Đình Lập và CCT huyện Lộc Bình thành CCT khu vực II; hợp nhất CCT huyện Văn Lãng và CCT huyện Tràng Định thành CCT khu vực III; hợp nhất CCT huyện Văn Quan, CCT huyện Bình Gia và CCT huyện Bắc Sơn thành CCT khu vực IV.
 
Cục Thuế TP Đà Nẵng hợp nhất CCT quận Sơn Trà và CCT quận Ngũ Hành Sơn thành CCT khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn; hợp nhất CCT quận Thanh Khê và CCT quận Liên Chiểu thành CCT khu vực Thanh Khê - Liên Chiểu.
 
Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hợp nhất CCT huyện Ea H’Leo và CCT huyện Krông Búk thành CCT khu vực Ea H’Leo - Krông Búk; hợp nhất CCT thị xã Buôn Hồ và CCT huyện Krông Năng thành CCT khu vực Buôn Hồ - Krông Năng; hợp nhất CCT huyện Krông Ana và CCT huyện Cư Kuin thành CCT khu vực Krông Ana - Cư Kuin; hợp nhất CCT huyện Lắk và CCT huyện Krông Bông thành CCT khu vực Lắk - Krông Bông và hợp nhất CCT huyện Ea Kar và CCT huyện M’Drắc thành CCT khu vực Ea Kar - M’Drắc.
 
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hợp nhất CCT huyện Phong Điền, CCT huyện Quảng Điền và CCT thị xã Hương Trà thành CCT khu vực Hương Điền; hợp nhất CCT huyện Phú Vang và CCT thị xã Hương Thủy thành CCT khu vực Hương Phú.
 
Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng hợp nhất CCT huyện Mỹ Tú và CCT huyện Châu Thành thành CCT khu vực Châu Thành; hợp nhất CCT huyện Thạnh Trị và CCT thị xã Ngã Năm thành CCT khu vực Thạnh Trị; hợp nhất CCT TP Sóc Trăng và CCT huyện Mỹ Xuyên thành CCT khu vực TP Sóc Trăng.
 
Cục Thuế tỉnh Hưng Yên hợp nhất CCT huyện Tiên Lữ và CCT huyện Phù Cừ thành CCT khu vực Tiên Lữ - Phù Cừ; hợp nhất CCT TP Hưng Yên và CCT huyện Kim Động thành CCT khu vực TP Hưng Yên - Kim Động.
 
Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên hợp nhất CCT huyện Đồng Hỷ và CCT huyện Võ Nhai thành CCT khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai; hợp nhất CCT TP Sông Công và CCT huyện Đại Từ thành CCT khu vực Sông Công - Đại Từ; hợp nhất CCT thị xã Phổ Yên và CCT huyện Phú Bình thành CCT khu vực Phổ Yên - Phú Bình; hợp nhất CCT huyện Phú Lương và CCT huyện Định Hóa thành CCT khu vực Phú Lương - Định Hóa.
 
Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận hợp nhất CCT huyện Ninh Sơn và CCT huyện Bác Ái thành CCT khu vực Ninh Sơn - Bác Ái; hợp nhất CCT huyện Ninh Hải và CCT huyện Thuận Bắc thành CCT khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc.
 
Để đảm bảo việc sắp xếp tinh gọn bộ máy không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế xây dựng mô hình tổ chức bộ máy theo đúng Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/1/2019 của Bộ Tài chính. Đồng thời vẫn duy trì hoạt động bộ phận một cửa trên địa bàn không có trụ sở CCT khu vực. Các địa phương tùy thuộc vào tình hình thực tế sẽ bố trí các đội thuế tại các trụ sở để đảm bảo phục vụ người nộp thuế tốt nhất, tránh xảy ra xáo trộn. 
 
Về nhân sự, các cục thuế cần đảm bảo nguyên tắc bố trí, lựa chọn và sắp xếp đúng theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Đối với cấp trưởng (chi cục trưởng, đội trưởng), ưu tiên bố trí các chức danh tương đương, lựa chọn nhân sự tuân thủ các tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo khách quan. Đối với cấp phó (chi cục phó, đội phó) trong thời gian sắp xếp, Bộ Tài chính đã đồng ý số lượng cấp phó có thể nhiều hơn so với quy định, tuy nhiên khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không bổ sung thêm; đồng thời có giải pháp điều chỉnh số lượng cấp phó ngay từ ngày hợp nhất chi cục. Đặc biệt, các cục thuế cần nắm bắt tư tưởng của công chức và người lao động để đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, tránh ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, chủ động biện pháp hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi đối với các công chức tự nguyện nghỉ hưu khi sắp xếp lại bộ máy.
 
Sửa đổi quy trình nghiệp vụ phù hợp với mô hình mới 
 
Để thực hiện tốt các nghiệp vụ quản lý, Tổng cục Thuế giao cho Vụ Kê khai và Kế toán thuế (KK&KTT) chủ trì phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, các vụ, cục thuế địa phương thực hiện rà soát các quy trình đăng ký thuế, kê khai và kế toán thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế để sửa đổi bổ sung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đội KK&KKT tại CCT khu vực, đảm bảo việc phối hợp hiệu quả hoạt động giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn cấp huyện.
 
Về công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh và thu khác, Vụ Quản lý thuế DN nhỏ, vừa và hộ kinh doanh cá nhân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn các nội dung thay đổi về chính sách, quy trình liên quan đến công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh; các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và các cá nhân khác thuộc diện chịu thuế TNCN; hướng dẫn việc thực hiện quản lý thu lệ phí trước bạ, phi nông nghiệp và các khoản thu khác khi thực hiện hợp nhất; đồng thời hướng dẫn triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế đối với các CCT trong danh sách hợp nhất.
 
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ tình hình thực tế về nhiệm vụ quản lý thuế và việc tổ chức bộ phận một cửa tại địa bàn không có trụ sở CCT khu vực, trình Tổng cục Thuế để trình Bộ Tài chính xem xét, có văn bản đề nghị Công an tỉnh, TP bổ sung số lượng con dấu, tạo điều kiện thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ được giao.
Trung Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật