Tiếp tục cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài chính

(TCT online) - Theo bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính), thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xác định việc rà soát cắt giảm, đơn giản hóa những điều kiện kinh doanh không cần thiết, gây cản trở cho DN là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. 
 
 
Theo đó, trên cơ sở nguyên tắc tạo thuận lợi cho DN, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước, năm 2018 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 14 nghị định trong lĩnh vực tài chính, qua đó đã cắt giảm 117 điều kiện kinh doanh thuộc 13 ngành nghề là kế toán, kiểm toán, xổ số, casino, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, thẩm định giá, chứng khoán. Ngoài ra, Nghị định 151 còn cắt giảm các quy định về hồ sơ, qua đó tiết giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, DN trong việc tiếp cận ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
 
Đơn cử tại lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, đã cắt giảm 19 và đơn giản hóa 7 điều kiện. Trong đó, đối với tổ chức Việt Nam tham gia thành lập công ty TNHH bảo hiểm, Nghị định bãi bỏ điều kiện là DN hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Theo bà Thuỷ, quy định này đã tạo thuận lợi cho DN thuộc các lĩnh vực khác được tham gia góp vốn thành lập DN bảo hiểm. Bên cạnh đó, Nghị định cũng bãi bỏ một số điều kiện ban đầu mà DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam phải đáp ứng, như được cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm nước ngoài nơi DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đóng trụ sở chính cho phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam để hoạt động. Đồng thời, bãi bỏ một số điều kiện đối với đại lý bán sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thủy sản. Bà Thuỷ nhấn mạnh, việc cắt giảm các điều kiện không chỉ giúp DN bảo hiểm được chủ động lựa chọn đại lý triển khai sản phẩm, mà còn tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân làm đại lý. Ngoài ra, Nghị định còn giảm yêu cầu về thời gian hoạt động đối với tổ chức nước ngoài khi thành lập DN bảo hiểm tại Việt Nam từ 10 năm xuống 7 năm kinh nghiệm; đơn giản hoá điều kiện đối với công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến được thành lập chỉ cần tối thiểu 2 cổ đông thay vì 2 cổ đông sáng lập là tổ chức.
 
Ngay trong lĩnh vực chứng khoán, một số quy định cũng đã được cắt giảm như giảm điều kiện về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ 100 tỷ đồng xuống 50 tỷ đồng; giảm tiêu chuẩn đối với tổng giám đốc, hoặc giám đốc của tổ chức kinh doanh chứng khoán... Với các quy định này, Nghị định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức tham gia góp vốn thành lập DN kinh doanh chứng khoán; tạo thuận lợi hơn cho công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh, cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ, giao dịch trong ngày cho khách hàng; 
 
Với chủ trương tiếp tục nghiên cứu trình Chính phủ các dự thảo nghị định để tiếp tục cắt, giảm các điều kiện kinh doanh, hiện, Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát, hải quan; đồng thời, nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ để sửa đổi 5 điều kiện kinh doanh (dự kiến trình Chính phủ đầu năm 2019). Ngoài ra,  dự án Luật Chứng khoán sửa đổi và Luật Quản lý thuế sửa đổi đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và đang trong quá trình soạn thảo. Theo đó, dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi sẽ được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019; dự án Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5/2019 và thông qua tại kỳ họp tháng 10/2019; Dự kiến khi được thông qua, 2 dự án luật này sẽ tạo cơ sở để cắt giảm thêm 28 điều kiện đầu tư kinh doanh.
Hương Quỳnh

Gửi bình luận


Mã bảo mật