Tạo thuận lợi cho DN huy động vốn qua phát hành trái phiếu

(TCT online) - Bộ Tài chính cho biết, việc ban hành Nghị định 163/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP  giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát triển, tạo điều kiện giải quyết khó khăn và hỗ trợ DN huy động vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giảm lệ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng.
 
 
Theo Bộ Tài chính, trước đây để được phát hành trái phiếu, DN phải có lãi năm liền kề trước năm phát hành. Quy định này khiến một số DN muốn phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ, sẽ không thể đáp ứng được, nên không thể huy động vốn. Mặt khác, với quy định tại Nghị định 90/2011/NĐ-CP về chế độ công bố thông tin đối với DN phát hành trái phiếu cũng có nhiều vướng mắc. Thực tế, ý thức chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của DN phát hành trái phiếu chưa tốt, nên chưa hình thành được cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất về TPDN. Điều này đã dẫn đến khó khăn cho nhà đầu tư khi có nhu cầu mua trái phiếu, do không biết thông tin về các trái phiếu đang lưu hành để đăng ký. Đối với DN có nhu cầu phát hành trái phiếu, cũng không có thông tin về các đợt phát hành để tham khảo, còn cơ quan quản lý cũng chưa có thông tin toàn diện, đầy đủ về thị trường TPDN. Bên cạnh đó, quy định về thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành trái phiếu tại Nghị định 90 chưa đồng bộ với các văn pháp luật mới được ban hành như Luật Quản lý sử dụng vốn, Nghị định 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay, trả nợ nước ngoài không có bảo lãnh của Chính phủ. 
 
Trước những vướng mắc này, nhằm tạo khuôn khổ pháp lý mới cho các DN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành TPDN thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP. Theo đó, điểm nổi bật của Nghị định 163 là nới lỏng điều kiện, tạo thuận lợi cho các DN huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu. Cụ thể, nghị định bỏ điều kiện DN phát hành trái phiếu phải có lãi ở năm liền kề trước năm phát hành; đồng thời, cho phép DN phát hành trái phiếu thành nhiều đợt để huy động vốn, phù hợp với tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Bên cạnh đó, Nghị định 163 còn quy định TPDN phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư không bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; phân biệt rõ kênh phát hành riêng lẻ với kênh phát hành ra công chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán. Đối với giao dịch riêng lẻ, Nghị định 163 quy định TPDN phát hành riêng lẻ bị hạn chế giao dịch trong phạm vi 100 nhà đầu tư trong vòng một năm kể từ ngày phát hành, sau đó trái phiếu được tự do giao dịch, không bị hạn chế về số lượng nhà đầu tư. Riêng về hồ sơ phát hành TPDN, Nghị định 163 quy định báo cáo tài chính trong hồ sơ phát hành trái phiếu phải được kiểm toán chấp thuận toàn phần, hoặc có ý kiến ngoại trừ. Mặt khác, nghị định quy định cụ thể về trách nhiệm và nội dung công bố thông tin của DN phát hành cho nhà đầu tư và sở giao dịch chứng khoán. Trong đó, bao gồm công bố thông tin trước khi phát hành, kết quả phát hành, thông tin định kỳ, thông tin bất thường và quy định về việc thiết lập chuyên trang thông tin tập trung về TPDN do sở giao dịch chứng khoán quản lý. 
 
Để thống nhất với Luật Quản lý sử dụng vốn và tạo điều kiện cho DN huy động vốn, Nghị định 163 quy định DNNN, DN được chủ động huy động vốn (vay vốn ngân hàng hoặc phát hành TPDN) với giá trị thấp hơn 50% vốn chủ sở hữu và hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu dưới 3 lần khi phát hành trái phiếu trong nước. Trường hợp vượt giới hạn này, thì phải được chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Đối với phát hành quốc tế, phương án phát hành trái phiếu phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận theo quy định của Nghị định số 219/2013/NĐ-CP về quản lý vay trả nợ nước ngoài.
Thúy Nga 

Gửi bình luận


Mã bảo mật