Sẽ xoá bỏ 7.819 dòng thuế nhập khẩu từ Hồng Kông

(TCT online) - Để thực hiện cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA), Bộ Tài chính đã xây dựng nghị định trình Chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2019-2022. Theo đó, nếu được thông qua, từ 2019 - 2022 sẽ có 72% dòng thuế của biểu thuế AHKFTA (tương ứng 7819 dòng thuế) sẽ được xoá bỏ.
 
 
Theo Bộ Tài chính, AHKFTA được khởi động đàm phán vào năm 2014 và kết thúc bằng lễ ký kết giữa các bên vào tháng 11/2017 tại Philippines. Để thực hiện cam kết của Việt Nam về thuế nhập khẩu trong AHKFTA, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định trình Chính phủ ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2019-2022. Do biểu cam kết thuế nhập khẩu của Việt Nam trong khuôn khổ AHKFTA được ký kết trên cơ sở danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012 và phiên bản 2017 nên Bộ Tài chính đã chuyển đổi biểu thuế AHKFTA từ AHTN 2012 sang AHTN 2017 để làm cơ sở ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt AHKFTA của Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022. Theo đó, có 83 dòng hàng bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã hàng, tách gộp dòng. Đối với những dòng hàng này, Bộ Tài chính xây dựng thuế suất theo nguyên tắc, không làm xói mòn cam kết quốc tế theo các phương thức chuyển đổi của WTO. Đồng thời, đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện. 
 
Thuế suất AHKFTA được xây dựng trên nguyên tắc, tuân thủ cam kết theo lộ trình cắt giảm thuế quan của Việt Nam quy định tại Hiệp định thương mại hàng hoá giữa ASEAN và Hồng Kông. Về tổng thể, biểu thuế AHKFTA theo AHTN 2017 giai đoạn 2018 - 2022 gồm 10.856 dòng thuế. Trong đó, gồm 10.775 dòng thuế theo cấp độ 8 số và 81 dòng thuế được chi tiết theo cấp độ 10 số. Lộ trình cắt giảm thuế quan trong biểu thuế ban hành được áp dụng cho 4 giai đoạn: từ 1/1- 31/12/2019; từ 1/1/2020 - 31/12/2020; từ 1/1/2021 - 31/12/2021; từ 1/1/2022 -31/12/2022. Nhìn chung, các danh mục cam kết theo AHTN 2017 đều tăng hơn so với AHTN 2012, tuy nhiên xét về tỷ lệ của từng danh mục trên tổng biểu thuế thì hầu như không thay đổi. Tỷ lệ xóa bỏ thuế quan trong AHKFTA giai đoạn 2019 - 2022 vào khoảng 72% số dòng thuế của biểu thuế AHKFTA (tương ứng 7.819 dòng thuế) với kim ngạch nhập khẩu trị giá khoảng 658,7 triệu USD. Theo tính toán, trong giai đoạn từ 2019 - 2022, mức thuế suất trung bình tại AHKFTA giảm từ 6,97% năm 2019 xuống 4,98% năm 2022. Mức thay đổi thuế suất trung bình lớn nhất diễn ra trong năm 2021, với mức giảm từ 6,52% năm 2020 xuống 4,98% trong năm 2021 tương ứng với mức sụt giảm 63,8 tỷ đồng số thu thuế nhập khẩu (theo giả định về kim ngạch nhập khẩu tương đương với kim ngạch nhập khẩu từ Hồng Kông năm 2017).            
Hương Quỳnh

Gửi bình luận


Mã bảo mật