Chuẩn hoá dữ liệu liên thông đăng ký thuế với đăng ký thành lập HTX

(TCT online) - Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thuế, ông Nguyễn Văn Đoàn - Cục trưởng Cục Phát triển hợp tác xã (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, để tạo điều kiện cho việc quản lý thuế cũng như đăng ký thành lập hợp tác xã (HTX), hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Tổng cục Thuế xây dựng hệ thống liên thông trực tuyến theo hướng, lồng ghép cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX với đăng ký DN.
 
 
Hiện nay, các HTX nông nghiệp đang được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, thì HTX được miễn thuế đối với thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; được áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Mặc dù vậy, theo ông Đoàn, chính sách thuế đối với HTX còn phân tán và được lồng ghép trong chính sách đối với DN. Chưa kể, công tác quản lý thuế hiện nay vẫn chủ yếu tập trung cho khối DN và hộ kinh doanh cá thể, trong khi HTX chưa được chú trọng. Đáng nói, việc ngành thuế triển khai thuế điện tử trên diện rộng, với mục tiêu 100% các đơn vị kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử sẽ là một trong những thách thức với các HTX nông nghiệp, bởi khai thuế điện tử và hóa đơn điện tử cần có các trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin tốt, có nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện. Trong khi hiện nay, đa số các HTX có quy mô nhỏ, khả năng huy động vốn thấp, trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Chưa kể, công tác kế toán, tài chính của HTX chưa được thực hiện bài bản; việc xây dựng báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh còn nhiều bất cập. 
 
Nhằm giúp các HTX hoạt động có hiệu quả hơn, tiến tới hiện đại hoá trong quản lý cũng như thực hiện tốt các nghĩa vụ với Nhà nước, ngày 22/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật HTX. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về HTX theo hướng, lồng ghép với hệ thống cơ sở dữ liệu về đăng ký DN, trong đó, có sự liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Đoàn, mặc dù hiện nay một số cơ quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Liên minh HTX Việt Nam, Tổng cục Thống kê đã lưu trữ và khai thác thông tin về HTX, nhưng cơ sở dữ liệu này chủ yếu để phục vụ công tác quản lý chuyên ngành, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước liên thông. Do vậy, cần thiết phải xây dựng cơ sở dữ liệu riêng theo dạng số hóa toàn bộ các hồ sơ về HTX để kết nối trong cả nước, phục vụ công tác quản lý về đăng ký kinh doanh, hỗ trợ và phát triển HTX. Theo đó, thông tin từ cơ sở dữ liệu sẽ được sử dụng với từng nhóm đối tượng khác nhau. Nhóm 1 là các cơ quan nhà nước liên quan đến HTX khai thác thông tin phục vụ công tác giám sát, báo cáo, thống kê, xây dựng, thực thi và tham mưu chính sách. Nhóm 2 là, các đối tượng khác khai thác thông tin phục vụ nhu cầu tham gia, hợp tác với HTX. 
 
Ở khía cạnh khác, để giúp các HTX tận dụng được các cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, ông Đoàn kiến nghị Bộ Tài chính cần có thông tư quy định chung tất cả các ưu đãi về thuế, tài chính cho HTX; bổ sung quy định về xóa nợ thuế đối với HTX đã ngừng hoạt động kéo dài. Đối với thuế TNDN, cần bổ sung thêm các ưu đãi với tất cả các HTX mới thành lập để hỗ trợ những năm đầu, đồng thời tính toán phù hợp thời gian miễn giảm để khuyến khích HTX phát triển. “Đặc biệt, cần có chính sách miễn lệ phí môn bài đối với tất cả các HTX ở các huyện đặc biệt khó khăn; miễn thuế TNCN từ đầu tư vốn cho các thành viên khi có thu nhập. Chỉ như vậy, mới thúc đẩy hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các HTX”- ông Đoàn phân tích.
Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật