Sẽ điện tử hóa tối đa các bước trong quy trình hoàn thuế

(TCT online) - Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra tại hội nghị triển khai công tác hoàn thuế GTGT và xây dựng quy trình hoàn thuế do Tổng cục Thuế tổ chức từ ngày 1-3/10, tại Thái Nguyên. Tham dự hội nghị có đại diện của cục thuế 20 địa phương khu vực phía Bắc. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí đã chủ trì hội nghị.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Đại Trí nhấn mạnh: trong thời gian qua, các Cục Thuế đã có nhiều nỗ lực và biện pháp quản lý chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT, công tác kiểm tra hồ sơ trước khi giải quyết hoàn thuế đạt hiệu quả cao, góp phần ngăn chặn gian lận về hoàn thuế GTGT. Nhiều cục thuế đã thực hiện tốt công tác triển khai, hỗ trợ kịp thời về chính sách thuế cho các DN từ bộ phận tiếp nhận, phân loại, kiểm tra hồ sơ, nên người nộp thuế đã có ý thức cao trong việc chấp hành các quy định về hoàn thuế. Việc thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã đảm bảo theo đúng yêu cầu tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Công tác quản lý hoàn thuế và ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay đã đảm bảo việc thiết kế dựa trên các văn bản pháp lý, thông tin nhập liệu và các thông tin quản lý nghiệp vụ có kết nối trên hệ thống quản lý tập trung TMS đảm bảo xử lý phù hợp các nghiệp vụ quản lý hoàn thuế. 
 
Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, công tác hoàn thuế vẫn có diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt các gian lận nổi lên trong thời gian qua là: mua bán hoá đơn GTGT, làm giả hợp đồng, chứng từ thanh toán... Trong công tác quản lý thuế vẫn còn những tồn tại như: ở các tỉnh, thành phố đều có tình trạng hồ sơ tồn ảo lớn do các hồ sơ hoàn thuế đã được cơ quan thuế ra thông báo không hoàn nhưng cán bộ thuế chưa nhập vào hệ thống ứng dụng. Nhiều cục thuế không thực hiện hủy hồ sơ khi nhận được yêu cầu rút hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế. dữ liệu giữa phần mềm phân tích rủi ro (TPR) và phần mềm cơ sở dữ liệu tập trung (TMS) phục vụ công tác giám sát hoàn thuế tự động chưa đồng bộ… 
 
Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, để nâng cao chất lượng công tác hoàn thuế, đáp ứng các quy định mới của các văn bản pháp luật có liên quan. Trong thời gian tới ngành thuế sẽ điện tử hóa tối đa các bước của quy trình hoàn thuế nhằm đảm bảo kiểm soát tiến độ giải quyết hoàn thuế; trách nhiệm của từng cá nhân trong giải quyết hoàn thuế, giám sát công tác giải quyết hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng quản lý thuế nhằm hỗ trợ, kiểm soát công tác quản lý hoàn thuế. Quy định cụ thể về lưu trữ hồ sơ hoàn thuế điện tử, sử dụng dữ liệu về hoàn thuế; đơn giản hóa các mẫu biểu báo cáo đáp ứng theo các bước điện tử hóa./.               
 Hùng Kiên

Gửi bình luận


Mã bảo mật