Tất cả đã sẵn sàng áp dụng hóa đơn điện tử

(TCT online) Theo ý kiến của các chuyên gia và DN, hiện nay hành lang pháp lý về hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã tương đối hoàn chỉnh. Tiền đề này cộng với trải nghiệm triển khai việc kê khai, nộp thuế điện tử, thì các TP lớn như Hà Nội, có thể hoàn thành nhiệm vụ triển khai HĐĐT ngay trong năm 2019.
 
Đã đủ điều kiện để mở rộng triển khai HĐĐT.
 
Trưởng ban Pháp chế VCCI Đậu Anh Tuấn nhận định việc ứng dụng HĐĐT là thay đổi quan trọng và là xu thế không thể đảo ngược nên VCCI đã tổ chức nhiều buổi hội thảo và tọa đàm về HĐĐT để giúp DN chủ động với lộ trình triển khai. Mặc dù vậy, trong quá trình thực thi, ngành thuế vẫn cần thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tuyên truyền hỗ trợ, thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo tập huấn để tháo gỡ kịp thời khó khăn cho DN. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cần phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT đưa ra các gói dịch vụ, chương trình hỗ trợ để giảm chi phí tối đa cho c&aa