Đồng Nai: tuyên dương 203 tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế

(TCT online) - Ngày 26/10, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Thuế Đồng Nai tổ chức Hội nghị tuyên dương 203 tổ chức, cá nhân hoàn thành tố nghĩa vụ thuế năm 2017. 
 
 

Đơn vị sự nghiệp công sẽ chuyển thành công ty cổ phần

(TCT online) - Nhằm tăng cường xã hôi hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định về chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần. Theo đó, các ĐVSNCL thuộc các cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành sẽ phải chuyển đổi thành công ty cổ phần.
 

Tăng cường công tác thu hồi nợ thuế

(TCT online) - Ngày 15/10 Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ thuế. 

Quản lý thuế thương mại điện tử khó nhưng không phải không thực hiện được

(TCT online) - Những năm gần đây, kinh doanh trong nền kinh tế số nói chung và hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) nói riêng phát triển mạnh. Do tính chất đặc thù không cần cơ sở thường trú, không có sự hiện diện pháp nhân nên cơ quan thuế gặp không ít khó khăn trong quá trình quản lý. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh khẳng định “quản lý thuế đối với TMĐT khó, nhưng không phải không thực hiện được”.

Xử lý khoảng trống pháp lý trong sử dụng tài sản công thanh toán dự án BT

(TCT online) - Đó là một trong những nội dung chính tại cuộc họp báo chuyên đề do Bộ Tài chính tổ chức ngày 5/10.

Sở giao dịch hoạt động theo mô hình công ty cổ phần

(TCT online) - Đó là một trong những nội dung mới của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) so với luật hiện hành, vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đưa ra lấy ý kiến các bên liên quan. 

Tái cấu trúc nguồn thu theo hướng mở rộng cơ sở thuế

Báo cáo tham luận tại Diễn đàn tài chính Việt Nam 2018 cho thấy, với thực tế số thu ngân sách năm 2016, 2017 và kết quả thu những tháng đầu năm 2018, dự kiến tổng thu NSNN 5 năm 2016-2020 giảm khoảng 200 - 250 nghìn tỷ đồng so với mục tiêu tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 ngày 9/11/2016. Trong đó, ngân sách trung ương ước hụt khoảng 350 - 400 nghìn tỷ đồng.