Tăng sức hấp dẫn cho bảo hiểm nông nghiệp

(TCT online) - Thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện thoả thuận, không giới hạn tổ chức, cá nhân tham gia, cũng như đối tượng và rủi ro được bảo hiểm... là những điểm mới của chính sách bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) giai đoạn 2019-2020.
 

Thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả trong quản lý thuế

(TCT online) - Nhằm tạo lập cơ sở pháp lý, thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành trong quản lý thuế, cũng như nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế (NNT), Luật Quản lý thuế sửa đổi dành cả chương 2 quy định về nội dung công tác phối hợp. 

Luật Quản lý thuế sửa đổi dưới góc nhìn của đại lý thuế

(TCT online) - Đại lý thuế (ĐLT) là một định chế pháp luật được qui định trong Luật Quản lý thuế từ năm 2007. Tuy nhiên, phải đến năm 2011, khi có hệ thống biểu mẫu, quy định dấu và chữ ký của ĐLT thì các DN cung cấp dịch vụ ĐLT mới chính thức hoạt động. 

Bộ Tài chính phê duyệt đề án về chuẩn mực kế toán công Việt Nam

(TCT online) - Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam tạo ra môi trường pháp lý quan trọng cho lĩnh vực kế toán nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính quốc gia cả tầm vĩ mô và vi mô.

Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119 quy định rõ việc khởi tạo, sử dụng hóa đơn điện tử

(TCT online) - Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP (NĐ 119) về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung này, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đang gấp rút xây dựng và hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn NĐ 119.

Đề xuất ưu đãi thuế TNDN đối với DN khoa học công nghệ

(TCT online) - Bộ Tài chính đang đề xuất miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với DN có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (KHCN). 

Tìm hiểu mô hình quản lý tài chính ngân sách ở một số nước

(TCT online) - Kết quả nghiên cứu của Viện Chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho thấy, những nước có hệ thống hành chính liên bang, thì hệ thống ngân sách bao gồm 3 cấp là liên bang, bang, địa phương.