Mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý thuế giúp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp

(TCT online) - Nhằm thúc đẩy hệ thống đại lý thuế phát triển và đa dạng hóa sự lựa chọn dịch vụ kế toán cho DN, Luật Quản lý thuế sửa đổi đã bổ sung quy định theo hướng mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế. 
 

Chính phủ trình xử lý tiền phạt và chậm nộp tiền nợ thuế gốc tiếp tục theo dõi

(TCT online) - Ngày 1/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Các đại biểu đều đồng tình với sự cần thiết ban hành nghị quyết. 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoàn thuế

(TCT online) - Hoàn thuế luôn là thủ tục được người nộp thuế, DN quan tâm. Tại Luật Quản lý thuế năm 2019, các quy định về hoàn thuế đã được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp hơn với thực tiễn quản lý và giúp người nộp thuế dễ theo dõi, thực hiện. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi

 
(TCT online) - Luật Quản lý thuế sửa đổi số 38/2019/QH14 có nhiều điểm mới trên mọi lĩnh vực quản lý thuế. Trong đó, những quy định mới về thủ tục hành chính thuế thể hiện rõ nét việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách nền hành chính, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả trong quản lý thuế

(TCT online) - Nhằm tạo lập cơ sở pháp lý, thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành trong quản lý thuế, cũng như nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế (NNT), Luật Quản lý thuế sửa đổi dành cả chương 2 quy định về nội dung công tác phối hợp. 

Luật Quản lý thuế sửa đổi hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu mới: Xác lập rõ trách nhiệm phối hợp quản lý thuế của hệ thống ngân hàng

(TCT online) - Với việc bổ sung thêm một số điều khoản, trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan thuế với các ngân hàng thương mại trong quản lý thuế, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử, đã được quy định cụ thể tại Luật Quản lý thuế sửa đổi. Để hiểu rõ hơn về những quy định này, phóng viên Tạp chí Thuế có cuộc trao đổi với luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Basico. 

DN nước ngoài không đăng ký thuế sẽ bị khấu trừ tại nguồn

(TCT online) - Đó là khẳng định của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Lưu Đức Huy tại hội nghị phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 27/8.